Το προσωρινό καταστατικό του Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος ( Γαλλία )

Posted: 18/11/2009 by ΔΟ in Οργανωτικά ΣΥΡΙΖΑ

npa-logo-small

Το προσωρινό καταστατικό έγινε δεκτό με 533ψήφους υπέρ, 8 κατά, 28 αποχές και 2 αρνήσεις ψήφου (Κλικ εδώ για το επίσημο site)

Εισαγωγή
Το ΝΑΚ είναι ένα κόμμα που μάχεται για τις προγραμματικές αρχές όπως ορίζονται στο προγραμματικό κείμενο που έγινε δεκτό στο ιδρυτικό συνέδριο. Στόχος του κόμματός μας είναι το να διευκολύνει την πολιτική συνειδητοποίηση και την οργάνωση των μισθωτών και όλων των καταπιεζόμενων. Είμαστε ένα εργαλείο στην υπηρεσία του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση του καπιταλιστικού συστήματος για ένα σοσιαλισμό δημοκρατικό και οικολογικό.

Το κοινό μας σχέδιο είναι το να οικοδομήσουμε μια νέα κοινωνία η οποία απορρίπτει κάθε μορφή οικονομικής, κοινωνικής, οικολογικής, ιδεολογικής ή πολιτιστικής εκμετάλλευσης, καταπίεσης και αλλοτρίωσης. Αυτό απαιτεί την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Ένας πολιτικός οργανισμός, ο οποίος είναι φορέας ενός τέτοιου πολιτικού σχεδίου, οφείλει κατά συνέπεια, με την πρακτική του, στην καθημερινότητα, να αντιμάχεται τα αποτελέσματα της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια οργάνωση όπου ο καθένας και η καθεμία θα μπορούν να βρουν τη θέση τους ως ίσοι μεταξύ ίσων. Θέλουμε ένα πολιτικό σχηματισμό όπου καθένας/μια είναι ενεργός και που θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων στις κοινά αποφασισμένες πρωτοβουλίες, στην κριτική, στην επεξεργασία της στρατηγικής, του πολιτικού σχεδίου και των προγραμμάτων. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το διακύβευμα.

Η μορφές οργάνωσης και η λειτουργία δεν είναι ουδέτερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μορφή συναντά το περιεχόμενο. Θα πρέπει λοιπόν η εσωτερική οργάνωση/συγκρότηση που θα έχουμε αντανακλά την ειλικρίνεια των πεποιθήσεων μας και του χειραφετιτικού μας σχεδίου. Ο απολογισμός που μπορούμε να κάνουμε από τον 20ο αιώνα, ιδιαίτερα του σταλινισμού και όλων των εμπειριών γραφειοκρατικοποίησης του εργατικού κινήματος, μας επιβάλει να βγάλουμε όλα τα μαθήματα για την οικοδόμηση μιας ζωντανής και δημοκρατικής οργάνωσης. Θέλουμε ένα κόμμα που θα έρχεται σε ρήξη με την παράδοση των ιεραρχικοποποιημένων δομών που φιλτράρουν και καταπνίγουν τη φωνή των στρατευμένων. Θέλουμε ένα κόμμα που θα καινοτομεί στον τρόπο οργάνωσης της δράσης των μελών του , όπου το διάλογο δεν θα τον σφετερίζονται «δραστήριες μειοψηφίες» ούτε ένας στρατιωτικοποιημένος αυταρχικός μηχανισμός «λοχιών». Θέλουμε ένα κόμμα που θα συντρίψει όλες τις μορφές επαγγελματοποίησης της συμμετοχής στην πολιτική.

Οικοδομούμε ένα κόμμα δημοκρατικό και πλουραλιστικό, που παρεμβαίνει σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Δεν είναι ένα άθροισμα μεμονωμένων, αποκομμένων επιτροπών αλλά μια συλλογικότητα μελών, τα οποία με τις συζητήσεις τους και τις αποφάσεις τους θέλουν να προωθήσουν την εξελίξεις του συσχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων προς όφελος της τεράστιας πλειοψηφίας του πληθυσμού. Το να υλοποιούμε κοινές εμπειρίες, να κάνουμε απολογισμούς δεν είναι δυνατόν παρά μόνον αν έχουμε ως αφετηρία δραστηριότητες που καθοδηγούμε από κοινού. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνουμε δεσμεύουν το σύνολο του κόμματος, είναι μια εγγύηση της δημοκρατίας.

Αυτό που κάνει αναγκαία μια συγκεντροποίηση των δραστηριοτήτων του κόμματος είναι το ότι ο καπιταλισμός διαθέτει ένα συγκεντροποιημένο πλαίσιο από όπου οργανώνεται η κυριαρχία του: το Κράτος, οι οικονομικές και χρηματιστηριακές δυνάμεις. Το διακύβευμα είναι πράγματι μια αλλαγή εξουσίας και μια επαναστατική ρήξη με την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων.

1/ Ενταξη – επιτροπές

Μέλος του κόμματος είναι όποιος ή όποια συμφωνεί με το ουσιώδες των θεμελιακών αρχών του ΝΑΚ και συμμετέχει σε μια επιτροπή δηλαδή παίρνει την κάρτα του, συμμετέχει στις δραστηριότητες και στις συνελεύσεις του κόμματος στο μέτρο της διαθεσιμότητάς του και πληρώνει μια συνδρομή.

Τα μέλη συμμετέχουν σε μια επιτροπή η οποία είναι η θεμελιακή δομική μονάδα του κόμματος. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις νέες εισδοχές, υποδέχεται και συνοδεύει τους νεοεισερχόμενους. Μια επιτροπή είναι: τα μέλη που οργανώνονται με σκοπό την παρέμβαση σε μια περιοχή, μια επιχείρηση, ένα χώρο εργασίας ή επαγγελματικό τομέα ( μεταξύ των οποίων και η προσωρινή, επισφαλής εργασία), ή στη νεολαία. Κάθε φορά που είναι δυνατόν προχωράμε σε δημιουργία επιτροπής ΝΑΚ σε επίπεδο επιχείρησης.
Η επιτροπή διαχειρίζεται ελεύθερα τις δραστηριότητες της στο πλαίσιο των εθνικών και τοπικών κατευθύνσεων όπως καθορίζονται από τα συνέδρια. Έχει αυτονομία στην προσαρμογή αυτών των κατευθύνσεων στην τοπική πραγματικότητα.
Η επιτροπή είναι ο χώρος της πολιτικής συζήτησης, εκεί όπου συζητιούνται και αποφασίζονται οι πρωτοβουλίες δράσης. Είναι, επίσης, χώρος εκπαίδευσης.

Κάθε επιτροπή ορίζει ένα ταμία.
Η επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή από το κόμμα, σε εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να καθοριστούν και να μπουν στο πλαίσιο ( βία, σεξισμός, ρατσισμός, ομοφοβία …). Η διαδικασία διαγραφής πρέπει να γίνεται σε καθορισμένη διαδικασία και έλεγχο, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα υπεράσπισης: ενημέρωση του μέλους εγγράφως για τα όσα του προσάπτονται, ένα μήνα πριν τη συνέλευση όπου θα ψηφιστεί η διαγραφεί. Δυνατότητα να έχει βοήθεια από άλλο μέλος του ΝΑΚ, ψηφοφορία που απαιτεί τα 2/3 των παρόντων. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία έφεσης σε πανεθνικό επίπεδο.

Όταν ένα άλλο τοπικό πολιτικό ρεύμα ζητά να εγγραφεί στο κόμμα μας, ξεκινά μια διαδικασία συζήτησης τοπικά., η ενδεχόμενη συμφωνία επικυρώνεται σε γενική συνέλευση των μελών του κόμματος.

Όταν πρόκειται για πολιτικό ρεύμα σε εθνικό επίπεδο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, με εντολοδότηση στην εκτελεστική επιτροπή και υποβάλλεται για έγκριση στο Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο ή στο συνέδριο.

2/ Συνέδριο – εκπροσώπηση του ΝΑΚ

Το συνέδριο είναι κυρίαρχο στα θέματα του προγράμματος, της λειτουργίας και των κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο. Αποφασίζει για τις διεθνείς σχέσεις, που έχουν διαρκή χαρακτήρα, του ΝΑΚ , τη συμμετοχή σε μια Διεθνή ή όποιο άλλο τύπο διεθνούς συνένωσης.

Εκλέγει με ισοτιμία ένα εθνικό πολιτικό συμβούλιο που είναι αντιπροσωπευτικό του κόμματος, της γεωγραφικής του πραγματικότητας όπως επίσης και των εθνικών του επιτροπών [ αντίστοιχο των θεματικών ], και των πολιτικών ευαισθησιών του. Εάν υπάρχουν αντίθετες πολιτικές κατευθύνσεις που μπαίνουν σε ψηφοφορία, το ΕΠΣ εκλέγεται με αναλογική. Για να επιτραπεί η σωστή αντιπροσώπευση του συνόλου της πραγματικότητας του ΝΑΚ, το μέγεθος του ΕΠΣ οφείλει, επόμενα, να είναι περίπου 150 μέλη, πράγμα το οποίο απαιτεί να διαβουλευτούμε περισσότερο σχετικά με τη λειτουργία του. Το συνέδριο λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια, συγκαλείται και προετοιμάζεται από το ΕΠΣ. Τα μέλη του ΝΑΚ έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο σύμφωνα με τρόπους που θα καθοριστούν αργότερα.

Το ΕΠΣ επιφορτίζεται να υλοποιεί τις πολιτικές κατευθύνσεις σε πανεθνικό επίπεδο ανάμεσα σε δύο συνέδρια. Μπορεί να συμβουλεύεται τα μέλη πάνω σε κάθε ζήτημα που κρίνει επαρκώς σημαντικό ή πρωτόγνωρο και το οποίο απαιτεί τη γνώμη όλων. Το ΕΠΣ συγκαλείται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο, καθορίζει τις επιλογές των πανεθνικών πολιτικών εκστρατειών, επικυρώνει τη σύνθεση των ομάδων υπευθύνων τις οποίες προτείνουν οι επιτροπές εργασίας. Εκλέγει από τα μέλη του μια εκτελεστική επιτροπή της οποίας ελέγχει τη δραστηριότητα. Σε κάθε σύνοδο του ΕΠΣ προηγούνται και ακολουθούν συνελεύσεις των επιτροπών [βάσης] όπου γίνεται διαβούλευση πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης του ΕΠΣ. Για αυτό το η ΗΔ πρέπει να φθάνει στις επιτροπές το συντομότερο δυνατό. Τα εκλεγμένα όργανα του ΝΑΚ οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη για τις εσωτερικές συζητήσεις, για τις πολιτικές κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο.

Στο ΕΠΣ καθώς και στην ΕΕ μπορεί να προσφύγει οποιαδήποτε οργάνωση του κόμματος ( εθνική ή τοπική ).

Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για την δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο: την εκπροσώπηση του ΝΑΚ, πανεθνική διοργάνωση των εκστρατειών, αντίδραση σε θέματα της τρέχουσας γαλλικής και διεθνούς κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, γραφείο τύπου.. Μπορεί να έχει μια γραμματεία και μόνιμους υπαλλήλους. Πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι πρέπει να τεθούν κανόνες κυκλικής εναλλαγής των μονίμων υπαλλήλων, με επαγγελματικά στελέχη περιορισμένης χρονικής διάρκειας, να προετοιμάζονται λύσεις επαγγελματικής επανένταξης, να προτιμούνται τα παρτ-τάϊμ και να καθιερωθεί μια μισθολογική κλίμακα ώστε το πέρασμα ενός επαγγελματικού στελέχους σε παρτ-τάϊμ να μην συνεπάγεται απώλειες εισοδημάτων. Όταν οι επαγγελματικές θέσεις αφορούν πολιτικά πόστα πρέπει να μοιράζονται αναλογικά και τα στελέχη να είναι ανακλητά.

Η αρχή της εναλλαγής των θητειών για το σύνολο των διευθυνόντων, είτε ως αριθμός συνεχών θητειών (2,3 ή 4) είτε σε αριθμό ετών, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ώστε να υιοθετηθεί στο οριστικό καταστατικό. Αναδεικνύονται δύο «έγνοιες»: το να τεθεί σε λειτουργία μια πραγματική εναλλαγή και ταυτόχρονα το να δίνεται χρόνος ώστε να αναδεικνύονται και να ωριμάζουν αληθινές διευθύνσεις.
Στο συνέδριο δημιουργείται μια επιτροπή διαμεσολάβησης/διαιτησίας. Ο ρόλος τη; Είναι δεδομένης της απουσίας οριστικού καταστατικού να προσπαθεί να λύνει τα προβλήματα με τη συζήτηση. Χρησιμεύει επίσης ως Αρχή Προσφυγών.
Τα πανεθνικά όργανα σέβονται την αρχή της ισότιμης εκπροσώπησης αντρών/γυναικών στην ανάδειξη τους. Η ισότιμη εκπροσώπηση δεν αρκεί, πρέπει να συνοδευτεί από μια συλλογική σκέψη και διαβούλευση, καθώς και από άλλα μέτρα που προορισμό θα έχουν το να διευκολύνεται η παρουσία γυναικών σε όλα τα επίπεδα ευθύνης, να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αποφεύγουν την πρόωρη παραίτηση από θέσεις ευθύνης.

Κάθε όργανο δίνει απολογισμούς στους οποίους έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη.

Το ΝΑΚ ακολουθεί τις αρχές της εκλογής, της εναλλαγής και της ανακλητότητας που επιτρέπουν σε όλα τα μέλη να ελέγχουν τους αντιπροσώπους τους.

3/ Δομή : παρέμβαση σε πανεθνικό επίπεδο και τοπική αυτονομία
Αυτό υποθέτει:

– μια δημοκρατική αρχή : εκλεγμένα όργανα διεύθυνσης, αντιπροσωπευτικά και τα οποία θα λογοδοτούν για τη θητεία τους και θα εξηγούν τις αποφάσεις τους.
– μια αρχή αποτελεσματικότητας: να συγκεντρώνεται η δραστηριότητα στην πιο αποτελεσματική κλίμακα δράσης.

Η πιο ικανοποιητική βαθμίδα συνένωσης των επιτροπών επιλέγεται τοπικά. Σε καθεμιά από αυτές τις συνενώσεις , οι επιτροπές αποφασίζουν είτε να διοργανώσουν ένα τοπικό συνέδριο που εκλέγει μια εκτελεστική επιτροπή είτε να δημιουργήσουν ένα συντονιστικό. Αυτά [τα όργανα ] καθορίζουν τους στόχους για την οικοδόμηση του κόμματος, συντονίζουν τη δραστηριότητα και εκλέγουν ή ορίζουν , ανάλογα με την τρόπο που θα επιλέξουν, μια ομάδα υπευθύνων, της οποίας το έργο είναι : να αντιπροσωπεύει το ΝΑΚ, να δίνει ώθηση και να συντονίζει τη στρατευμένη δράση, να εκδίδει έντυπο, να διαχειρίζεται ιστοσελίδα, να δημιουργήσει ένα σύστημα εκπαίδευσης, να συντονίζει τη δραστηριότητα των επιτροπών, να προωθεί την κυκλοφορία των πληροφοριών, να ενασχολείται με το ταμείο…Εφαρμόζεται η αρχή της κυκλικής εναλλαγής σ’ αυτές τις ομάδες. Δημιουργούνται με βάση την αρχή της ισοτιμίας αντρών/γυναικών. Μπορούν να ανακληθούν αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών.
Ένα κόμμα σύμφωνο με το χειραφετητικό πολιτικό σχέδιο μας, διαπνέεται από μια ηθελημένη λογική «εμφύτευσης»μέσα στις επιχειρήσεις, που έιναι η καρδία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Η δημιουργία επιτροπών ΝΑΚ στις επιχειρήσεις, τομείς, κλάδους, είναι κεντρικός στόχος της οργάνωσης. Αυτές οι επιτροπές είναι ουσιαστικό στοιχείο για τη συνοχή της πολιτικής μας μέσα στην ταξική πάλη, για τις συνδικαλιστικές μας παρεμβάσεις και εκ των πραγμάτων ένα από τους μοχλούς της δράσης του ΝΑΚ. Παντού όπου υπάρχουν επιτροπές, θα πρέπει να αναζητούν τις δυνατότητες για τη δημιουργία επιτροπών επιχείρησης.

Δημιουργούνται Συντονιστικά σε επίπεδο Περιοχής για να ασχολούνται με το συντονισμό του έργου σε αυτήν την κλίμακα: καμπάνιες σε επίπεδο Περιοχής, εκπαίδευση και άλλα..

Σε κάθε θέμα που κρίνεται σημαντικό από την ομάδα συντονισμού ή μετά από αίτημα των επιτροπών που τις αφορά, είναι απαραίτητο το να ζητείται η γνώμη των επιτροπών.

4/ πανεθνικές και τοπικές επιτροπές – τομέας νεολαίας

Δημιουργούνται θεματικές επιτροπές. Συμμετέχουν στην επεξεργασία των κατευθύνσεων και διαμορφώνουν προτάσεις δράσης. Είναι ανοιχτές σε όλες και όλους. Συντονίζονται σε επίπεδο Περιοχής και Πανεθνικά. Επιπλέον, μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΠΣ, να επιφορτίσουν ένα μέλος τους στο να είναι εκπρόσωπος του ΝΑΚ σχετικά με τα τεχνικά θέματα που δεν μπορούν να τα πραγματευτούν οι εκπρόσωποι που υπάρχουν σε πανεθνικό επίπεδο [ σαν «Θεματικός» εκπρόσωπος Τύπου ].
Το ΝΑΚ δέχεται επίσης συναντήσεις κατά επαγγελματικό τομέα, κατά τομέα δραστηριότητας. Οτιδήποτε συμβάλλει στην κοινή δράση και με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.
Η νεολαία, λόγω της θέσης που έχει μέσα στην κοινωνία και της καταπίεσης που δέχεται, παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην πάλη των τάξεων. Έχει τρόπους κινητοποίησης που είναι διαφορετικοί, έχει ετοιμότητα στο να εξεγερθεί ενάντια στο σύστημα και συναντά την πολιτική από ιδιαίτερους δρόμους. Αυτά κάνουν αναγκαία μια αυτονομία παρέμβασης των νέων του κόμματος που να τους επιτρέπει να έχουν τις δικές τους εμπειρίες.
Ο τομέας νεολαίας συνενώνει τις επιτροπές νέων και τους νέους που επιθυμούν να συντονίσουν της δράση τους στην κατεύθυνση της νεολαίας. Επεξεργάζεται κατευθύνσεις για να απευθυνθεί στη νεολαία ( καμπάνιες, υλικό, εφημερίδα…). Μια φορά το χρόνο, οργανώνεται μια πανεθνική συνδιάσκεψη/συζήτηση όπου συγκεντρώνονται οι αντιπρόσωποι όλων των επιτροπών νέων, των θεματικών.. και των νέων που είναι σε τοπικές επιτροπές. Οι νέοι του ΝΑΚ αντιπροσωπεύονται στο σύνολο των αρχών του ΝΑΚ ( τοπικά, ΕΠΣ και Εκτελεστική ).
Μια Γραμματεία νεολαίας εγκρίνεται από το ΕΠΣ στη βάση της πρότασης που κάνει η συνδιάσκεψη νεολαίας.

5/ Εκπαίδευση – διάλογος

Ένα υψηλό επίπεδο πληροφόρησης, συμμετοχής στις συζητήσεις και σε μια βαθιά πολιτική εκπαίδευση είναι μια δημοκρατική αναγκαιότητα, είναι προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ της ισότητας ανάμεσα στα μέλη. Η δύναμη που θέλουμε να οικοδομήσουμε θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της σαν μια συλλογική κατανόηση του κόσμου που θέλουμε να ανατρέψουμε. Πρέπει να είμαστε εμείς οι «ειδικοί». Αυτή η εκπαίδευση είναι απαραίτητη ώστε να επιτρέψει την κυκλική εναλλαγή των θητειών και τον σεβασμό στην ισότητα. Προϋποθέτει μια επένδυση σε στράτευση μακράς διάρκειας και μια πολιτική θεληματική. Τοποθετούμαστε μέσα σε μια πλουραλιστική σύλληψη της πρόσβασης στην κριτική γνώση και στα εργαλεία κατανόησης του κόσμου. Ο ουσιώδης στόχος της εκπαίδευσης είναι να μεταφέρουμε με μη δογματικό τρόπο τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος. Στην καθημερινότητα των επιτροπών, σε αποκεντρωμένες διαδικασίες εκπαίδευσης (περιφερειακά), στο καλοκαιρινό Πανεπιστήμιο του ΝΑΚ, σε όσους «χώρους εκπαίδευσης» χρειάζονται, ώστε η εκπαίδευση να τοποθετείται μέσα σε μια προοπτική πολιτικής στράτευσης.
Πριν απ’ όλα, είναι μέσα στις πολιτικές συζητήσεις με τις συγκεκριμένες στοχεύσεις, όπου οικοδομείται μια πολιτική συνείδηση και μια ικανότητα πολιτικής παρέμβασης. Με αυτή την έννοια, η ποιότητα των διαβουλεύσεων στο κόμμα και η δυνατότητα πρόσβασης των μελών, στις φάσεις των συνεδρίων αλλά και στα ενδιάμεσα διαστήματα, είναι καθοριστικές. Αυτό απαιτεί υλικό, εκδόσεις, διαλέξεις και συζητήσεις στην ιστοσελίδα, ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης και ομάδες των μελών που έχουν αναλάβει την εκπαίδευση. Μια επιτροπή εκπαίδευσης εκλέγεται από το ΕΠΣ.
6/ τύπος – επικοινωνία
Το ΝΑΚ διαθέτει ένα δίκτυο τύπου και επικοινωνίας
Η Επιτροπή Επικοινωνίας είναι εκλεγμένη από το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο.
Το δίκτυο τύπου και επικοινωνίας, πέραν της υπεράσπισης του προσανατολισμού του ΝΑ, είναι κι ένας χώρος ανταλλαγών, διαλόγου, γνωριμιών και αντιθετικών εμπειριών στην υπηρεσία του εγχειρήματός μας.
Εμψυχώνεται από ένα επιτελείο κάτω από την ευθύνη της εκτελεστικής επιτροπής. Διαρθρώνεται γύρω από 3 ουσιαστικές υποστηρικτικές και συμπληρωματικές δομές που λειτουργούν σε συνέργεια :
– Μια ιστοσελίδα,, που συνιστά, στα πλαίσια της ιντερνετικής επανάστασης, μια κεντρική πλευρά του δικτύου. Δεν πρόκειται μόνον για την δικτυακή πύλη της οργάνωσης αλλά και για μια δημόσια παρουσία. Η ιστοσελίδα επιφορτίζεται πιο συγκεκριμένα και καθημερινά με την άμεση αντίδραση στα θέματα της επικαιρότητας, φιλοξενεί βίντεο, υλικό πληροφοριακό, δελτία τύπου, άρθρα, αντιπαραθέσεις, διάλογο : είναι μια ιστοσελίδα ζωντανό και οργανωμένο, που επωφελείται από την απουσία των δυσκολιών που συνδέονται με τον έντυπο τύπο.
Ένα ηλεκτρονικό γράμμα προτείνεται στους συμπαθούντες
– Μια εφημερίδα με την μορφή εντύπου που διαδίδεται κυρίως μέσω συνδρομητών και από την διακίνηση που κάνουν τα μέλη. Είναι προσβάσιμη, ικανή να συγκροτεί και τροφοδοτεί τις πολιτικές παρεμβάσεις των μελών, πέρα απ’ την επικαιρότητα, προωθώντας τις καμπάνιες του ΝΑΚ.
Η ιστοσελίδα και η εφημερίδα είναι συνδέονται στενά από την άποψη του περιεχομένου.
– Ένα μηνιαίο περιοδικό που απευθύνεται στα μέλη και τους συμπαθούντες, με τρόπο που να μπορεί να εμβαθύνει σε διάφορα θέματα και να τροφοδοτεί τη σκέψη.
Αυτά τα 3 στοιχεία τα διαχειρίζονται και τα διαχειρίζονται εκλεγμένες ομάδες μέσα στα πλαίσια των εθνικών αντιπροσωπειών για τα ΜΜΕ πανεθνικής απεύθυνσης, των τοπικών αντιπροσωπειών για τα τοπικά η περιοχικά ΜΜΕ. Εργάζονται σε σύνδεση με τα όργανα του κόμματο στο αντίστοιχο επίπεδο δράσης. Οι συντακτικές επιτροπές του εβδομαδιαίου, του πανεθνικού περιοδικού και περιφερειακών, όπως και τα επιτελεία των εθνικών και τοπικών ιστολογιών είναι μορφές δημόσιας εκπροσώπησης του κόμματος και πρέπει να συγκροτούνται λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων , όπως γίνεται και στις υπόλοιπες εκπροσωπήσεις.
Το δικαίωμα της έκφρασης των τάσεων και των φραξιών υπάρχει μέσα στο δίκτυο τύπου του ΝΑΚ.

7/ ένα δημοκρατικό κόμμα κατ’ εικόνα του πολιτικού μας σχεδίου

– Η δημοκρατία είναι μια απαίτηση και ένα ατού για το κόμμα μας. Η δημοκρατία υπάρχει στην καρδιά του εγχειρήματός μας. Προϋποθέτει τη διαφάνεια, την κυκλοφορία των πληροφοριών, τη συστηματική ανανέωση των στοιχείων του διαλόγου, την γνώση του πλουραλισμού των επιλογών, αναγνωρίζει την δυνατότητα οργάνωσης για την αλλαγή του προσανατολισμού του κόμματος, δηλαδή το δικαίωμα των τάσεων και το δικαίωμα στη φράξια.
– Σκοπός μας είναι να επιτρέψουμε σε κάθε μέλος να βρει τη θέση του και να μπορεί να ασκήσει πλήρως την κυριαρχία του στα πλαίσια του κόμματος. Οι συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος πρέπει να είναι απλοί, προσβάσιμοι αλλά όχι απλοϊκοί: ένα κόμμα των εργαζομένων, όλων των εργαζομένων, της χειρωνακτικής ή της διανοητικής εργασίας.
Με τις εισφορές τους τα μέλη συμμετέχουν στην ανεξαρτησία και στη ζωή του κόμματος. Το συνέδριο αποφασίζει την ενδεικτική διαβάθμιση των εισφορών σε αναλογία με τα εισοδήματα, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό μερίδιο και την κατανομή των εισφορών σε εθνική και τοπική κλίμακα. Τα οικονομικά τα διαχειρίζονται σε κάθε επίπεδο εκλεγμένοι ταμίες ή συν- ταμίες που λογοδοτούν
– Χτίζουμε ένα κόμμα στράτευσης, ενεργών μελών. Έτσι θέλουμε να ξεκόψουμε από τις λογικές ενός ελιτίστικου κόμματος ελίτ με ρυθμούς που είναι αδύνατον να ακολουθηθούν, ένα κόμμα όπου αυτοί που στρατεύονται πιο έντονα καθορίζουν τόσο το ρυθμό όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Έτσι πρέπει να επιβλέπουμε την διάρκεια των τοποθετήσεων, το σεβασμό στην άποψη του καθένα, στη εναλλαγή της έκθεσης των απόψεων, στη θέση του καθενός, στη διάρκεια και το ρυθμό των συναντήσεων, στο μέγεθος των κειμένων και επομένως των δελτίων διαλόγου..
-Η ισότητα ανδρών/γυναικών, η ισότητα μέσα στα όργανα και στην δημόσια εκπροσώπηση, η ανάληψη της ευθύνης της φύλαξης των παιδιών ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή των γονιών είναι σταθερή έγνοια μας. Το ίδιο ισχύει και με την μέριμνα της εκπροσώπησης μέσα στο κόμμα των μερίδων του πληθυσμού που υφίστανται ιδιαίτερες διακρίσεις μέσα στην κοινωνία, αλλά επίσης και για τα πιο εκμεταλλευόμενα κοινωνικά στρώματα. Με την ίδια λογική ο χώρος των νέων είναι μια μόνιμη ενασχόληση του κόμματος.
– Η ασφάλεια του κόμματος είναι υπόθεση όλων των μελών του. Η υπηρεσία περιφρούρησης αποτελείται από μέλη εκλεγμένα από τις επιτροπές.
– Τα μέλη του ΝΑΚ που εκλέγονται με τις λίστες του ΝΑΚ ή από πιο ευρείες λίστες, υπερασπίζονται τις ιδέες και τις προτάσεις που απορρέουν από την εθνική και τοπική πολιτική του ΝΑΚ. Οι τοπικές οργανώσεις του ΝΑΚ συζητούν τακτικά για την παρέμβαση και τη δραστηριότητα των εκλεγμένων που είναι μέλη του, για να διασφαλίσει συλλογικά την πολιτική υποστήριξη του εκλεγμένου και για να εξασφαλίσει την εκπαίδευση του συνόλου των μελών πάνω σε τέτοια τα ζητήματα.
Οι οργανώσεις της βάσης και το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκφράζουν γνώμη εκ των προτέρων σχετικά με τη συμμετοχή σε κάποιο εκτελεστική εξουσία στις σημαντικές κοινότητες, τους νομούς, τις περιφέρειες.
Οι εκλεγμένοι, μέλη του ΝΑΚ ή εκλεγμένοι με τις λίστες του ΝΑΚ που παίρνουν αποζημιώσεις και άλλες χορηγίες… πληροφορούν σχετικά τους εκλογείς τους, όπως και το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο (την συλλογικότητα που είναι υπεύθυνη για να παρακολουθεί τους εκλεγμένους). Οι θέσεις εκλεγμένων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται πηγή πλουτισμού, αυτά τα ποσά και τα παρεπόμενα φορολογικά προνόμια κατατίθενται στο κόμμα σε εθνικό επίπεδο. Οι θέσεις εκλεγμένων δεν πρέπει να είναι αιτία φτώχιας, οι δημοτικοί σύμβουλοι που παίρνουν (και επομένως επιστρέφουν στο κόμμα) μια αποζημίωση, παίρνουν μια αμοιβή για τα έξοδα της άσκησης του ρόλου τους αυξημένη με τους φόρους. Για τους εκλεγμένους εντολοδόχους για τους οποίους απαιτείται πλήρης ή μερική απασχόληση, η αμοιβή τους προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο που προσδιορίζεται στους μισθωτούς του ΝΑΚ και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του/της εκλεγμένου/ης πριν και μετά την εντολή.
Η χρησιμοποίηση του σήματος του ΝΑΚ στις εκλογές προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος δεσμεύεται να σεβαστεί τις παραπάνω απαιτήσεις. Οι υποψηφιότητες θα επικυρωθούν από διαδικασίες βάσης της περιοχής που την αφορούν. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, το Εθνικό Πολιτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο ν’ αποφασίσει.
Η μη συσσώρευση των θέσεων εκλεγμένου εκπροσώπου είναι μια απόλυτη αρχή.
Το ΝΑΚ έχει σαν κανόνα ότι οι εκλεγμένοι/ες δεν κάνουν πάνω από 2 θητείες διαδοχικά. Κάθε εξαίρεση προϋποθέτει μια συμφωνία του Εθνικού Πολιτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση αποχώρησης από το ΝΑΚ, ο/η εκλεγμένος/η εγκαταλείπει τη θέση του, οι τοπικές συνελεύσεις πρέπει να το συζητήσουν.
Όταν ένας/μία εκλεγμένος/η μιας σημαντικής κοινότητας και κυρίως όταν είναι μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, νομού, περιφέρειας, ένας/μια βουλευτής, ζητά την ένταξή του/της στο ΝΑΚ, αυτό θα γίνει μετά την συμφωνία των τοπικών και εθνικών δομών του ΝΑΚ .
Οι εκλεγμένοι/ες θα πρέπει να συντονίζουν τη δράση τους, η παρέμβασή του στους θεσμούς ελέγχεται πλήρως σε όλα την κλίμακα από τις οργανώσεις του κόμματος. Η δραστηριότητά τους, οι παρεπόμενες αποζημιώσεις θα πρέπει να ελέγχονται εξίσου μέσα στην ίδια λογική
Θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας μετά το συνέδριο για να αξιολογήσει την εφαρμογή του προσωρινού καταστατικού. Η ομάδα θα πρέπει μαζί με το σύνολο των δομών του ΝΑΚ να φέρει στο επόμενο συνέδριο προτάσεις αναγκαίων τροποποιήσεων.
.
Το επόμενο συνέδριο θα συγκληθεί σε μια προθεσμία ενός χρόνου έως 18 μηνών το πολύ.
Θα εγκρίνει το οριστικό καταστατικό με απλή πλειοψηφία

Μετάφραση από τα γαλλικά: Βαγγελιώ Σωτηροπούλου – Δημήτρης Οικονομίδης

Σημαντική σημείωση αφιερωμένη στους κάθε λογής επαγγελματικούς κομματικούς μηχανισμούς:

 H αντίστοιχη μετάφραση του καταστατικού του Die Linke έγινε πάλι από γλωσσομαθείς φίλους της ΠΑΣΑ. Για την μετάφραση του καταστατικού του Bloco ( κλικ εδώ και για τα δύο) που ήταν διάθέσιμο μόνο στα Πορτογαλικά, την μετάφραση έκανε εξειδικευμένο γραφείο με κόστος που καλύφτηκε με το κόστος ενός καφέ σε καφετέρια που οι της ΠΑΣΑ αποφάσισε ο καθένας να διαθέσει.

Σχόλια
 1. Ο/Η vps λέει:

  Μπράβο και πάλι σ και σ

  Για άλλη μια φορά φαίνεται, από τη δράση των ΠΑΣΑ δόρων και όχι από τα λεγόμενά τους μόνο, ότι μας ενδιαφέρει η ουσιαστική ενημέρωση όλων των αριστερών και για όλα τα τεκταινόμενα παγκόσμια.
  Έτσι ώστε να μπορούμε να σχηματίζουμε καλύτερη αντίληψη και να βλέπουμε κριτικά το τι συμβαίνει στη χώρα μας και στην Ευρώπη.
  Το βήμα διαλόγου που έχει πλέον διαμορφωθεί (αυτό το blog) είναι μια προσφορά με τεράστια σημασία από εμάς και για εμάς. Για την αριστερά ρε γαμώτω…
  Και πάλι συγχαρητήρια
  Θα το μελετήσουμε καλύτερα τις επόμενες ημέρες μιας και το κίνημα τρέχει με βήμα ταχύ.
  Με μια διαγώνια ματιά που έριξα μου έκανε εντύπωση η ειδική αναφορά στα ζητήματα ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης όλων των μελών αυτού του κόμματος. Είναι πολύ ενδιαφέρον από πολλές πλευρές…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s