Το κείμενο των 200 και οι θέσεις του Ξεκινήματος για την Πανελλαδική

Posted: 24/11/2009 by Ioannis Kyriakakis in Κείμενα θέσεων
Ετικέτες:

Πρόταση μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ενταγμένων και ανέντακτων σε Συνιστώσες, για την Οργανωτική και Πολιτική Συνδιάσκεψη του Νοέμβρη (ΚΙΝΗΣΗ 200, ΑΚΟΑ-ΡΟΖΑ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΕΛΗ ΣΥΝ-ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ)

Το θετικό εκλογικό αποτέλεσμα, στις γνωστές αντίξοες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα πριν τις εκλογές (δεν είμαστε όλοι εξίσου υπεύθυνοι γι’ αυτές τις συνθήκες!) αποτελεί μια δεύτερη ευκαιρία και δυνατότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος του, έστειλε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαίος, ότι η ενότητα και η ριζοσπαστική – κινηματική του φυσιογνωμία, μαζί με τον σαφή, ριζοσπαστικό και συνεκτικό πολιτικό λόγο, είναι προϋπόθεση για τις επόμενες μάχες και αγώνες . Στη νέα φάση, θα φανεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε όσα είπε προεκλογικά. Αν θα σταθεί με επάρκεια και χωρίς ταλαντεύσεις, στο πλευρό της «ξεχασμένης» κοινωνίας, στο πλευρό του κόσμου της εργασίας,  των ανέργων, των φτωχών, των νέων, των γυναικών, των μεταναστών, των χωρίς φωνή.

Σε αυτή τη νέα φάση χρειαζόμαστε μια αριστερά ανοιχτή, μαχητική, σύγχρονη, ταξική και ανταγωνιστική, αντικαπιταλιστική, κινηματική, μια αριστερά έτοιμη να υποδεχτεί προωθητικά τη δυσαρέσκεια από την εφαρμοζόμενη πολιτική των διακρίσεων και των ανισοτήτων, μια αριστερά που θα μπορεί να οργανώνεται και να οργανώνει, που θα συμμετέχει ενεργά στα πολύμορφα κινήματα και τους αγώνες.

Υπό αυτή την έννοια είναι αναγκαία παρά ποτέ η ριζική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ύπαρξή του παντού, ως πρωτότυπης μορφής συνεργασίας κομμάτων, οργανώσεων, καθώς και αγωνιστών της αριστεράς, της οικολογίας και των κινημάτων, που δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση, αλλά απευθείας εντάσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ και στις δραστηριότητές του.

Είναι αναγκαίο σήμερα περισσότερο από ποτέ να αναδειχθεί και να καταξιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική έκφραση της κοινωνικής αριστεράς, που καθημερινά σε όλη την  Ελλάδα ανοίγει πολλαπλά μέτωπα, παίρνει πρωτοβουλίες και δρα ενωτικά.

Ο στόχος αυτός απαιτεί αναβάθμιση, επικαιροποίηση, απασαφήνιση και εμβάθυνση του πολιτικού πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την αναβάθμιση πρέπει να συμμετέχουν όλες και όλοι, ενισχύοντας τη δημοκρατική οργάνωσή μας.

Στην πολιτική, οργανωτική πανελλαδική συνδιάσκεψη του Νοεμβρίου χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις για αλλαγές στην κατεύθυνση ενός μαζικού πολιτικού οργανισμού των μελών, των ρευμάτων και των συνιστωσών, που θα εγγυάται την ισοτιμία όλων των μερών, τον πλουραλισμό, τη συλλογικότητα, τις συλλογικές αποφάσεις, αλλά και τη διαφάνεια. Κυρίως ενός πολιτικού οργανισμού αυθεντικής έκφρασης κοινωνικών συγκροτήσεων. Αποφάσεις, που θα ενισχύουν την οριζόντια επικοινωνία των μελών και την όσμωση των διαφορετικών απόψεων. Αποφάσεις, τέλος, που θα αποτελέσουν το ώριμο και αναγκαίο σημερινό αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της ανασύνθεσης και εντέλει της επανίδρυσης της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και κινηματικής αριστεράς.

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, ανέντακτοι/ες και μέλη διαφορετικών συνιστωσών, δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες, παρόμοιες προσπάθειες με τη δική μας. Ενθαρρυνόμαστε από τις διεργασίες, από πρωτοβουλίες, από το δημόσιο διάλογο που ήδη γίνεται. Το κείμενο αυτό, ωστόσο, εκφράζει, εκτός των άλλων, κοινές μας απόψεις για την προοπτική της δικής μας αριστεράς, της ανασύνθεσης και επανίδρυσής της, μέσα από ένα ενιαίο – πολυτασικό κόμμα.

Σε αυτή τη νέα και ενδιαφέρουσα φάση, καλούμε τον κόσμο που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τους ανένταχτους και ανένταχτες, παρά τις δικαιολογημένες πικρίες που υπήρξαν, να συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες για την οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση του ενωτικού μας εγχειρήματος.

Ενόψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, καταθέτουμε τις εξής προτάσεις:

Για τα Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη των συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων καθώς και οι ανέντακτοι και ανέντακτες, που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους αυτοπροσώπως στις τοπικές οργανώσεις και παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνεται το ενιαίο μητρώο μελών ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων, εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα συντονιστικά όργανα και τα πανελλαδικά αντιπροσωπευτικά σώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, απορρέουν από τις καταστατικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταστατικές αρχές, κατοχυρώνουν την ισότητα των μελών, την πλουραλιστική έκφραση των συνιστωσών και των ποικίλων ευαισθησιών του εγχειρήματος. Η ελεύθερη διακίνηση των μειοψηφικών απόψεων διασφαλίζεται, όπως και η πολιτική δέσμευση όλων στις συλλογικές αποφάσεις.

Η δομή και οι λειτουργίες

Πυρήνας της δομής και της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Οργανώσεις σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, αλλά και οι θεματικές επιτροπές. Βασική λειτουργία των οργανώσεων είναι η συνέλευση, η οποία έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Σε όλη τη δομή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούνται θεματικές επιτροπές σύμφωνα με τις προγραμματικές και κινηματικές ανάγκες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις επιθυμίες των μελών του. Οι θεματικές επιτροπές παράγουν και συμβάλλουν αποφασιστικά στην επεξεργασία των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωποί τους συμμετέχουν με ειδική μέριμνα στα πανελλαδικά και συντονιστικά όργανα του εγχειρήματος. Οι θεματικές επιτροπές συγκροτούνται σε τοπική, αλλά και πανελλαδική κλίμακα. Στις θεματικές επιτροπές μπορεί να συμμετέχουν μέλη χωρίς άλλη οργανωτική ένταξη σε τοπική ή κλαδική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι οργανώσεις εκλέγουν με βάση την αρχή της συναίνεσης και υπολογίζοντας την πλουραλιστική έκφραση (συνιστώσες – ανένταχτοι) Συντονιστικές Επιτροπές. Δημιουργούνται, επίσης, Νομαρχιακά Συντονιστικά τα οποία αποτελούν οι συντονιστικές των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών.

Αντιπροσωπευτικά σώματα

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό εκλέγεται από πανελλαδικό σώμα και είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της πολιτικής γραμμής, συζητά και επικυρώνει ψηφοδέλτια και με τη σειρά του εκλέγει τη Γραμματεία.

Η Γραμματεία λογοδοτεί στο Πανελλαδικό Συντονιστικό και ελέγχεται από το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών, με διαδικασίες που ανατρέπουν το κλασικό ιεραρχικό και πυραμιδικό μοντέλο, ώστε να κατοχυρώνεται η κίνηση ιδεών και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συλλογική διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Λειτουργικά ζητήματα

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί, όχι ως διακριτό πολιτικό όργανο, αλλά στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας του εγχειρήματος. Βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τη Γραμματεία και τις θεματικές επιτροπές και δημοσιοποιεί το έργο της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στο πλαίσιο της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου με αντίστοιχο Γραφείο Τύπου, στη βάση της πλουραλιστικής εκπροσώπησης και της ενιαίας έκφρασης.

Η Γραμματεία ορίζει Συντακτική Ομάδα για την έκδοση περιοδικού του ΣΥΡΙΖΑ.

Πως παίρνονται οι αποφάσεις

Τα αντιπροσωπευτικά σώματα: το Πανελλαδικό Συντονιστικό και η Γραμματεία (αποφασιστικό όργανο σε ζητήματα πολιτικής καθημερινότητας) επιδιώκουν τη συναίνεση, παίρνουν αποφάσεις με διευρυμένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών και των συνιστωσών. Με την ίδια κατεύθυνση για ευρείες συναινέσεις λειτουργούν και οι οργανώσεις.

Αρχές λειτουργίας

Η εναλλαγή, ο πλουραλισμός, η ανακλητότητα και οι περιορισμένες θητείες, αποτελούν βασικές αρχές για τη συγκρότηση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχες αρχές εφαρμόζονται στο θέμα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων με έμφαση στην κινηματική παρουσία και την ισότιμη παρουσία (50%) των γυναικών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στο επόμενο μεταβατικό διάστημα στο Πανελλαδικό Συντονιστικό τηρείται η ποσόστωση 1/3 ανέντακτοι και ανέντακτες, 1/3 μέλη Συνασπισμού και 1/3 μέλη των άλλων συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων. Η ποσόστωση αυτή ισχύει μέχρι να επιτευχθεί η αναγκαία ώσμωση και εμπιστοσύνη μεταξύ των συνιστωσών και να προστατευθούν ο πλουραλισμός και οι μειοψηφίες.

Η συνδιάσκεψη του Νοέμβρη

Το αποφασιστικό σώμα της πολιτικής και οργανωτικής συνδιάσκεψης του Νοεμβρίου, η οποία θα πάρει νομιμοποιητικές αποφάσεις για τη νέα δομή του ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτείται από τα συντονιστικά των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών -εκτός και αν οι συνελεύσεις τους αποφασίσουν διαφορετικά και επιλέξουν άλλους/ες εκπροσώπους-, η οργανωτική και η οικονομική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα και η γραμματεία. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των συνιστωσών, καθώς και των ανένταχτων.

Ταμείο ΣΥΡΙΖΑ

Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζονται στις συνδρομές των μελών και των φίλων του, στις ετήσιες και έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις, σε ειδικές εκδηλώσεις και την κρατική επιχορήγηση. Το 25% της κρατικής χρηματοδότησης χορηγείται στο Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις λειτουργικές ανάγκες, τις κεντρικές καμπάνιες, πρωτοβουλίες και δράσεις και την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή των βουλευτών και ευρωβουλευτών.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

23/11/2009 10:55

Σοσιαλιστική  Διεθνιστική Οργάνωση – ΞΕΚΙΝΗΜΑ  
www.xekinima.org, τηλ: 210 2283018-9 
Μπροστά στην Πανελλαδική  Συνδιάσκεψη του  ΣΥΡΙΖΑ
 
  
 
Η γραμματεία του  ΣΥΡΙΖΑ στις 16.11.09 αποφάσισε: 
 
Την διεξαγωγή της πανελλαδικής συνδιάσκεψης στις 27-28-29 Νοέμβρη.  
Η συνδιάσκεψη θα είναι ανοικτή σε όλους  
Δεν θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και ψηφοφορίες  
Βάση για τη συζήτηση θα είναι 2 κείμενα. Το ένα, η απόφαση της ΚΠΕ του ΣΥΝ. Το δεύτερο υπογράφεται από μια σειρά συνιστώσες όπως, ΑΚΟΑ, ΑΠΟ, ΔΕΑ, ΚΕΔΑ, ΚΟΕ, Κόκκινο, Ξεκίνημα, Οικοσοσιαλιστές, Ρόζα και μέλη της γραμματείας που δεν ανήκουν σε συνιστώσες.  
Οι αποφάσεις  πάρθηκαν με συναίνεση, δηλαδή στη βάση αμοιβαίων συμβιβασμών. Η συζήτηση στη Γραμματεία θα συνεχιστεί και  τις επόμενες ημέρες με στόχο την εξάντληση κάθε δυνατότητας για ενιαίο κείμενο στην πανελλαδική. 
 
Οι  διαφορές  
Οι διαφορές ανάμεσα  στα δύο κείμενα, ως προς το οργανωτικό, επικεντρώνονται κύρια 
 
στην έννοια του μέλους  
στην ύπαρξη ενδιάμεσου οργάνου ανάμεσα στην πανελλαδική συνδιάσκεψη και τη γραμματεία (Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή – ΠΣΕ).  
Το  μέλος  
Ο ΣΥΝ αρνείται την κάρτα μέλους κατά άτομο, επιμένοντας  ότι η κομματική κάρτα κάθε συνιστώσας πρέπει να αποτελεί αυτόματα κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό περιέχει τον κίνδυνο μέλη «φαντάσματα», εχθρικά στην ουσία προς τον ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζονται την τελευταία στιγμή και να καθορίζουν το αποτέλεσμα ψηφοφοριών – γι’ αυτό η πρόταση του ΣΥΝ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Μια μέση λύση θα μπορούσε να είναι, η ταυτότητα μέλους της κάθε συνιστώσας να λειτουργεί σαν ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ υπό την προϋπόθεση ότι καταρτίζεται ενιαίο μητρώο μελών που τίθεται στην έγκριση των τοπικών επιτροπών και συνελεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΝ οφείλει κατά τη γνώμη μας να κάνει τις απαιτούμενες υποχωρήσεις στο θέμα.  
 
Η ΠΣΕ 
Στο θέμα της ΠΣΕ, επίσης, το αίτημα του ΣΥΝ να καταργηθεί αυτό που μέχρι σήμερα ήταν κεκτημένο  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πέρα απ’ αυτό το σκέλος, η ΠΣΕ, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατίας  στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς σε περίπτωση που δεν εκλέγεται από την πανελλαδική συνδιάσκεψη, σημαίνει πως:  
 
ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει κανένα λόγο στην εκλογή των οργάνων, κι επίσης,  
στο διάστημα ενός χρόνου μεταξύ δύο πανελλαδικών συνδιασκέψεων η γραμματεία θα αποφασίζει για όλα τα ζητήματα χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο.  
Ελλείψεις: εναλλαγή και ανάκληση  
Το «Ξ» στήριξε  το κείμενο των 9 συνιστωσών και των  «ανένταχτων» σ. παρότι σε κάποια σημεία δεν μας καλύπτει πλήρως.  
 
Το κείμενο  θέτει σωστά, το ζήτημα των ποσοστώσεων, το οποίο είναι απαραίτητο για να μην έχει τη δυνατότητα καμία συνιστώσα να πάρει αποφάσεις εκτός ΣΥΡΙΖΑ και να τις επιβάλει στη συνέχεια, αλλά δεν τις προβλέπει για τις τοπικές επιτροπές. Επίσης δεν θέτει το ζήτημα της εναλλαγής στα όργανα και της ανακλητότητας των οργάνων. Αυτά αποτελούν σημαντικές κατά τη γνώμη μας ελλείψεις.  
 
Οι ποσοστώσεις  σε τοπικό επίπεδο, με ευελιξία και  προσαρμογές, βέβαια, χρειάζονται για  τον ίδιο λόγο που το κείμενο τις  προβλέπει για τα ενδιάμεσα και  ανώτερα συντονιστικά όργανα. Αν είναι απαραίτητες για τα τελευταία, γιατί δεν είναι και για τις τοπικές επιτροπές; 
 
Το θέμα της  εναλλαγής προκάλεσε τις πιο  οξείες συγκρούσεις στην κ. γραμματεία για πάνω από 9 ολόκληρους μήνες (καλοκαίρι 2008 – άνοιξη 2009). Οι θέσεις ευθύνης των συντονιστών και της δημόσιας εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένα άτομα και συνιστώσες για να προωθήσουν «τη δική τους ατζέντα». Ακόμα, μετά την κρίση που προκλήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της εναλλαγής του συντονιστή της κ. γραμματείας, η εναλλαγή έχει πια κατακτηθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα, συνεπώς, το οποίο θέτουμε ευθέως: οι δυνάμεις που εμπόδισαν το να τεθεί το θέμα της εναλλαγής στο κείμενο των «ανένταχτων» σ.  και των συνιστωσών, να αναλάβουν δημόσια την ευθύνη γι’ αυτό εξηγώντας γιατί.  
 
Το θέμα της  ανακλητότητας, είναι επίσης σημαντικό  για μας, για ευνόητους λόγους: δημοκρατία σημαίνει το δικαίωμα των  οργανώσεων να αντικαθιστούν τα εκλεγμένα  όργανά τους ανά πάσα στιγμή το θεωρήσουν χρήσιμο ή αναγκαίο – όχι στα αρχηγικά μοντέλα και τα ανεξέλεγκτα όργανα. 
 
Γιατί η πανελλαδική  δεν θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα;  
Η κ. γραμματεία κατέληξε στην απόφαση ότι η πανελλαδική  συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Αυτό το θεωρούμε πολύ σοβαρό λάθος. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ γενικά, αλλά και ο κόσμος του ΣΥΝ που πιστεύει και παλεύει για τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει διαδικασίες στις οποίες ο λόγος του να έχει αξία. Διαφορετικά δεν βλέπει καν λόγο συμμετοχής.  
 
Στη βάση όλων των  πιο πάνω κάποιες συνιστώσες πρότειναν αναβολή της συνδιάσκεψης. Είναι κατανοητοί οι λόγοι που ωθούν σ. σε τέτοιες προτάσεις. Τυχόν αναβολή όμως θα σήμαινε ότι και πάλι η «βάση» κρατιέται σε αναμονή μέχρι να αποφασίσουν «οι αρχηγοί». Αυτό θα ήταν απαράδέκτο, ιδιαίτερα με την δικαιολογημένη καχυποψία που υπάρχει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καλύτερα να προχωρήσουμε και να δούμε τη συνδιάσκεψη σαν το ξεκίνημα της συζήτησης για τη νέα φάση του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουμε στα βήματα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, και να συνεχίσουμε τη συζήτηση και την προσπάθεια για τα υπόλοιπα στη συνέχεια.  
 
Η συνδιάσκεψη  πρέπει να αποτελέσει το άνοιγμα κι όχι το κλείσιμο της συζήτησης  για την οργανωτική αναδιάταξη του  ΣΥΡΙΖΑ. 
 
Να  μην υποτιμηθεί η  πολιτική πτυχή 
Έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω, θέλουμε να τονίσουμε πως παρότι η έμφαση επικεντρώνεται στα οργανωτικά ζητήματα, δεν θα πρέπει να υποτιμάται καθόλου η σημασία των πολιτικών. Ας μην ξεχνάμε πως η πορεία των νέων σχηματισμών της αριστεράς στην Ευρώπη και διεθνώς δεν ήταν καθόλου θετική. Μπορεί σήμερα να δημιουργούν ελπίδες τα παραδείγματα του Die Linke, του Μπλόκου και του ΝΑΚ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα κόμματα που δημιουργούσαν ελπίδες την προηγούμενη περίοδο, όπως η Κομ. Επανίδρυση, το Σκοτσέζικο Σοσιαλιστικό Κόμμα το Ολλανδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Βραζιλιάνικο P-SOL, κλπ είτε διασπάστηκαν, είτε διαλύθηκαν, είτε μετακινήθηκαν προς τα δεξιά, απογοητεύοντας τους πρωτοπόρους αγωνιστές και την κοινωνία. Η δε Die Linke στη Γερμανία, όχι μόνο συζητάει την κεντροαριστερά, αλλά την εφαρμόζει κιόλας σε επίπεδο κρατιδίων(και μάλιστα στο Βερολίνο) και τοπικών διοικήσεων. 
 
Είναι λοιπόν καλό που αναπτύσσεται όλη αυτή η συζήτηση για τα καταστατικά ευρωπαϊκών κομμάτων αυτή την περίοδο, αν όμως αποξενώσουμε τη συζήτηση για την οργανωτική πτυχή από το πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο, θα αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά σοβαρούς κινδύνους στο μέλλον.

———————————————-

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s