Κάλεσμα Επανίδρυσης απο την Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας

Posted: 27/11/2009 by Ioannis Kyriakakis in Διεθνές κίνημα
Ετικέτες:

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

      Η αριστερά ήταν μια ελπίδα για εκατομμύρια  ανθρώπους κατά τη διάρκεια δεκαετιών. Ήταν μία εγγύηση, και εξακολουθεί  να είναι, για το ότι ένας άλλος  κόσμος είναι εφικτός. Έχει υποστεί  όμως μία απαξίωση η οποία δεν  αντανακλάται μόνο στην εκλογική της οπισθοχώρηση. Οι πολίτες δεν συμμετέχουν στις σημαντικές αποφάσεις και ο κοινωνικός ιστός γίνεται συνέχεια και πιο αδύναμος.

      Τα  πολιτικά λάθη ήταν πολλά και δεν  θέλουμε να τα αγνοήσουμε. Αλλά ο  νεοφιλελευθερισμός δεν έχει απλώς δημιουργήσει εργασιακή επισφάλεια και περιβαλλοντική καταστροφή, δεν έχει μόνο επιμηκύνει τον εργάσιμο χρόνο σε βάρος του χρόνου που προορίζεται για όλα τα υπόλοιπα. Επιπλέον έχει διατηρήσει τον καταμερισμό εργασίας με βάση το φύλο υποχρεώνοντας τις γυναίκες να κάνουν διπλά και τριπλά μεροκάματα για να επιβιώσουν. Επιπλέον έχει κατακερματίσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, και ειδικά τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, προωθώντας τον ανταγωνισμό μεταξύ μας, εξατομικεύοντάς μας, μεταδίδοντάς μας την αίσθηση ότι είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τα δεινά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων.

      Αλλά  ο νεοφιλελευθερισμός έχει εισέλθει σε κρίση. Δεν έχει πεθάνει και  γίνονται σοβαρές προσπάθειες για  να την ξεπεράσει. Οι συνταγές του για την οικονομία όμως, η ιδεολογική του απήχηση και το κοινωνικό του μοντέλο βρίσκονται στην άμυνα.

Αυτό  δημιουργεί νέες δυνατότητες για  εκείνες και εκείνους που πιστεύουμε σε μια συνύπαρξη πιο δίκαιη και  αλληλέγγυα, σε ένα οικονομικό μοντέλο σύμφωνο με τις ανάγκες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, στη δυνατότητα και την αναγκαιότητα μιας κοινωνίας διαφορετικής. Σε κάποιες χώρες αυτή η κατάσταση δημιουργεί ελπιδοφόρες συγκλίσεις ανάμεσα στις διάφορες τάσεις της αριστεράς, στην Λατινική Αμερική ανοίγει έναν καινούριο ιστορικό κύκλο. Είναι σύνθετες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να αναλύσουν τις αποτυχημένες προσπάθειες για σύγκλιση στο παρελθόν, τις συγκρούσεις ανάμεσα στον ρεφορμισμό και τον πιο ξεκάθαρο αντικαπιταλισμό, ανάμεσα στην κουλτούρα της άμεσης δράσης και των πιο θεσμικών μορφών πολιτικής συμμετοχής. Αλλά είναι διαδικασίες που ξυπνάνε ελπίδες για ένα κόσμο καλύτερο μεταξύ ευρύτερων τμημάτων του πληθυσμού.

      Έχει  φτάσει η ώρα να βάλουμε μπροστά  αυτή τη διαδικασία στη χώρα μας. Παρά τον κατακερματισμό της αριστεράς, την απογοήτευση και την αδυναμία της κοινωνίας να κινητοποιηθεί, το δημοκρατικό δυναμικό της κοινωνίας μας εξακολουθεί να είναι τεράστιο. Κάτω από το θεσμικό περίβλημα και την επίσημη πολιτική κουλτούρα, τη διαφθορά και την χειραγώγηση της πληροφορίας, υπάρχουν ευρεία πεδία στα οποία η αλληλεγγύη, οι αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, η ισότητα ανάμεσα στα φύλα, η τιμιότητα και η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτες. Πολλοί άνθρωποι που κινούνται σ’ αυτούς τους χώρους πιστεύουν πραγματικά ότι είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί μία κοινωνική και οικονομική κατάσταση πιο δίκαιη, ένας πολιτισμός πιο ειρηνικός και συνεταιριστικός στον πλανήτη, ένα σύστημα εργασίας που να προσφέρει αξιοπρέπεια στους ανθρώπους και να μην τους καταστρέφει. Πιστεύουν ότι η περιβαλλοντική καταστροφή θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα μοντέλο διαφορετικό από εκείνο που επιβάλουν οι νόμοι του ιδιωτικού συμφέροντος και της αποδοτικότητας, ότι είναι δυνατό να χτίσουμε μία κοινωνία μεγαλύτερης ισότητας ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Σ’ αυτούς κι αυτές υπάρχει η πεποίθηση ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε μία κοινωνία διαφορετική από την καπιταλιστική.

      Η στιγμή είναι ευνοϊκή για να κάνουμε  ένα τέτοιο βήμα. Το οικονομικό και  παραγωγικό μοντέλο στην ισπανία, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από πολλές δεκαετίες, έχει πιάσει πάτο. Η ανεργία έχει για τρίτη φορά αγγίξει το 20% του ενεργού πληθυσμού παρά τις διαδοχικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Είναι ένα παραγωγικό μοντέλο ασύμβατο με τους στόχους που έχει βάλει η ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, με οποιοδήποτε προωθημένο μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης, με την αξιοπρέπεια στη δουλειά και την εξάλειψη της κυριαρχίας του άνδρα πάνω στη γυναίκα. Η πολιτική του κουλτούρα, με τον ισχυρό δικομματισμό, τρέφει την διαφθορά και τη συναλλαγή. Το οικονομικό του μοντέλο, βασισμένο στη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία και σ’ αυτήν από την εκμετάλλευση της γης, προωθεί την κουλτούρα του εύκολου χρήματος απέναντι στην παραγωγική εργασία, της κερδοσκοπίας απέναντι στην αναγνωρισμένη προσπάθεια.

      Μας πέφτει το βάρος να αρχίσουμε μια  ευρεία και θεμελιώδη διαδικασία που να επιτρέπει να δώσουμε σ’ αυτή την επιθυμία και σ’ αυτή την  ανάγκη για αλλαγή μία έκφραση  πολιτική, πολιτιστική και οργανωτική. Οι υπογράφοντες αυτού του καλέσματος δεσμευόμαστε να δουλέψουμε με στόχο όλοι οι άνθρωποι, οι οργανώσεις και οι δραστήριες ομάδες που τοποθετούμαστε στην αριστερά, να αρχίσουμε να συγκλίνουμε σε ένα κοινό πεδίο προβληματισμού και συλλογικής μάθησης. Δεσμευόμαστε να συγκεντρωθούμε σε επίπεδο γειτονιάς, χώρου δουλειάς, πόλης, επαρχίας…αυτόνομης κοινότητας, ιστορικής εθνότητας και επίσης σε εθνικό επίπεδο. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε φόρουμ συζήτησης ανά περιοχή, ανά θέμα και ανά κλάδο για την επανίδρυση της αριστεράς, πεδία στα οποία στοχεύουμε να καταλήξουνε σε συμφωνίες για το πώς προσεγγίζουμε τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα που μας επηρεάζουν, για να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε και να σκιαγραφήσουμε ένα νέο πολιτικό σχέδιο ομοσπονδιακό, δημοκρατικό, φεμινιστικό και σοσιαλιστικό. Αυτοί οι χώροι πρέπει να είναι πλουραλιστικοί αλλά θα πρέπει να δεσμεύονται σε ένα αλληλέγγυο για όλη τη χώρα σχέδιο, να είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα οργανώσεων, πυρήνων και πρωτοβουλιών που ήδη υπάρχουν. Πρέπει να συνενώσουν και να εκμεταλλευτούν τα εγχειρήματα του παρελθόντος, αλλά επίσης θα πρέπει να προωθήσουν τις καινοτόμες πρωτοβουλίες.

      Στόχος  μας είναι να δημιουργήσουμε πεδία  συμμετοχής της κοινωνίας μέσα και  έξω από την δουλειά, πυρήνες  οργανωμένης εξουσίας για να μπορούν  οι άνθρωποι να μεταφέρουν τις ανάγκες τους απευθείας στους θεσμούς, στα μέσα ενημέρωσης, στα κέντρα πολιτικής εξουσίας, τοπικά, αυτόνομα (σ.τ.μ. στις αυτόνομες κυβερνήσεις), και κρατικά. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε σ’ όλη την κοινωνία ότι είναι δυνατό και πιο αποτελεσματικό να προσεγγίσουμε τα προβλήματα συλλογικά, ότι δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε διαπληκτιζόμενοι ή εξατομικευμένα. Στόχος μας είναι η κοινωνία να αφαιρέσει χώρο από τα διεφθαρμένα συμφέροντα, από την ακόρεστη λογική του κεφαλαίου, από τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις διάφορες ιεραρχίες που υπάρχουν στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ιεραρχιών με βάση το φύλο πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε είδους βία ενάντια στις γυναίκες.

      Προτιθέμεθα να το κάνουμε χρησιμοποιώντας δημοκρατικά μέσα, καταγγέλοντας και υιοθετώντας εναλλακτικές λύσεις, δημιουργώντας μία νέα δημοκρατική κουλτούρα μέσα στην οποία το συλλογικό να είναι πάνω από τα επιμέρους συμφέροντα. Θέλουμε οι πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σ’ αυτή τη διαδικασία δημιουργώντας την προοπτική μιας διαφορετικής κοινωνίας, πιο δίκαιης και βιώσιμης για μας όπως και για τους γιους και τις κόρες μας, μία κοινωνία στην οποία θα σέβονται πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικαιωμάτων, για όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Στόχος μας είναι σε τελική ανάλυση, η γενιά μας να οικοδομήσει μία κοινωνία πολύ πιο δίκαια, αλληλέγγυα και βιώσιμη, μία κοινωνία σοσιαλιστική για τον 21ο αιώνα.  

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Μαδρίτη, φθινόπωρο 2009

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s