Ο «Καλλικράτης» κι εμείς: Σκέψεις με αφορμή τη διοικητική μεταρρύθμιση. (Της Βαγγελιώς Σωτηρoπούλου)

Posted: 13/01/2010 by Ioannis Kyriakakis in Αυτοδιοίκηση
Ετικέτες:
 

γλυπτό και φωτογραφία της Όλγας Πλαστήρα

 

Ο «Καλλικράτης» κι εμείς

Σκέψεις με αφορμή τη διοικητική μεταρρύθμιση

 ‘Όπως προκύπτει από το κείμενο διαβούλευσης του προγράμματος «Καλλικράτης» για τη «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης», τα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τη ζωή μας στα πλαίσια των τοπικών,  κοινωνιών απομακρύνονται ακόμα περισσότερο από τους πολίτες.

Η πληθώρα αναφορών στο κείμενο διαβούλευσης περί «αποκέντρωσης», «κοινωνικής συμμετοχής», «πράσινης  ανάπτυξης», «ανοικτής διακυβέρνησης» δεν αλλάζουν την ουσία του σχεδίου. Το ότι θεσπίζεται η αιρετότητα των Περιφερειών δεν είναι τόσο σπουδαίο, εφόσον οι αρμοδιότητες των Περιφερειών είναι προς το παρόν αυτές που είχαν μέχρι τώρα οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και επιπλέον ελέγχονται και από 7 παντοδύναμες Κρατικές Διοικήσεις.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει επίσης να συσχετιστεί  και την προοπτική τεράστιας  επέκτασης των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) . Οι ΣΔΙΤ είναι συμπράξεις τραπεζών, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και δημοσίων φορέων με σκοπό την εκμετάλλευση δημόσιων χώρων και υποδομών. Οι ΣΔΙΤ, ως γνωστόν, οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου του δημοσίου στον εν λόγω χώρο ή υποδομή, δέσμευση δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για δεκαετίες και επιπλέον είναι πανάκριβες και αδιαφανείς.

Η δημιουργία ΣΔΙΤ για μεμονωμένα δημόσια οικόπεδα ή υποδομές σε μικρούς δήμους δεν  αποφέρει ιδιαίτερα κέρδη, ενώ η  ανάληψη π.χ. της κατασκευής μιας μεγάλης ομάδας δημοσίων κτιρίων ενός μητροπολιτικού δήμου, είναι λουκούμι για τις τράπεζες και τους μεγαλοκατασκευαστές που τώρα τα μηχανήματά τους κάθονται εξ αιτίας της εκτεταμένης κρίσης στον κλάδο.

Ο «Καλλικράτης»  δημιουργεί τους όρους για ξαναμοίρασμα της εξουσίας ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους κομματάρχες, τοπικούς και υπερτοπικούς παράγοντες.  Εξ’ ου και οι ποικίλες αντιδράσεις και μέσα από το κυβερνών κόμμα, αλλά και από κάθε λογής τοπάρχες που επί χρόνια έχτιζαν τον ιστό του ρουσφετιού και της διαπλοκής και σήμερα σηκώνουν τη σημαία των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών.

Η αριστερά με κανένα τρόπο δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στην ενδοεξουσιαστικές αντιπαραθέσεις και να βγει προς άγραν συνεργατών, μέσα από αυτό των εσμό ανθρώπων που ευτέλισαν την τοπική αυτοδιοίκηση και έκαναν τις κοινωνίες να σιχαθούν την πολιτική.  

Η αριστερά πρέπει να βάλει στη συζήτηση για την διοικητική μεταρρύθμιση ένα νέο κοινωνικό υποκείμενο, τα τοπικά κινήματα και τους ενεργούς πολίτες που σκέπτονται και δρουν ανεξάρτητα από τις τοπικές και υπερτοπικές εξουσίες και τα ιδιωτικά συμφέροντα. Με τη δράση μας πρέπει να συμβάλλουμε αυτές οι συλλογικότητες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση  ότι μπορούν να έχουν λόγο όχι μόνον για το επιμέρους, αλλά και για το γενικό, κι ότι η πολιτική δεν είναι για τους ειδικούς ούτε για τους επαγγελματίες πολιτικούς. Κι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τις ιδέες και με τη δράση μας σαν ενεργά μέλη αυτών των συλλογικοτήτων και όχι σαν «κομματικά στελέχη» που απαιτούν να «καθοδηγήσουν» ή να επιβάλλουν τη συγκρότηση ψηφοδελτίων που αποφάσισε η κάποια κομματική οργάνωση.

Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε ;

Ποιοι θέλουμε να είναι οι στόχοι μιας διοικητικής μεταρρύθμισης ;

 • Να αφαιρεί εξουσίες από «τους πάνω» και να τις δίνει «στους κάτω». Από τους επαγγελματίες της πολιτικής, στις τοπικές κοινωνίες. Να θεσμοθετεί διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας.
 • Να προωθεί την αυτοοργάνωση των πολιτών όσον αφορά την καθημερινή ζωή τους, αλλά  και την τοπική οικονομία.

Ποια  είναι τα εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων :

 • Ο συμμετοχικός σχεδιασμός
 • Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός
 • Η ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας
 • Μέτρα καταπολέμησης του προσωποκεντρικού χαρακτήρα των οργάνων της ΤΑ, της γραφειοκρατικοποίησης και της επαγγελματοποίησης των αιρετών. 

  Συμμετοχικός σχεδιασμός

Όλες οι αποφάσεις  για μείζονα ζητήματα που αφορούν το χαρακτήρα της ανάπτυξης ενός δήμου ή μιας περιφέρειας (π.χ. Γενικό Πολεοδομικό, Επιχειρησιακό ) θα πρέπει να τίθενται στη κρίση όλων των πολιτών των οποίων η ζωή τους επηρεάζεται από αυτές. Εκτός από τη συμμετοχή στη διαβούλευση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αυτές θα παίρνονται σε δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα θα έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, σε περίπτωση που συμμετέχει πάνω από το 50% των νοικοκυριών ή αριθμός πολιτών ίσος ή μεγαλύτερος από αυτόν που συμμετείχαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. . Διαφορετικά, το δημοψήφισμα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και η απόφαση θα λαμβάνεται στο Δημοτικό η Περιφερειακό συμβούλιο. 

Συμμετοχικός  προϋπολογισμός

Ένα ποσοστό  τουλάχιστον 20% των τακτικών εσόδων του Δήμου διατίθεται με βάση αποφάσεις  που θα λαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες σε ετήσια βάση μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες που θα διαμορφώσει ο κάθε Δήμος. Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι πάνω από 15 ετών και τα παιδιά συμβουλευτικά. Τα τοπικά συμβούλια που ιδρύονται με το νέο νόμο μπορούν να ενταχθούν στη δομή και τις διαδικασίες του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός διαρθρώνεται σε 2 άξονες : α) θέματα γειτονιάς β) οριζόντια θέματα που αφορούν όλο τον Δήμο.

Ανάπτυξη  του κοινωνικού τομέα της οικονομίας

60% του ΕΣΠΑ  που αφορά ανάπτυξη ανθρώπινου  δυναμικού και πρόκειται να  το διαχειριστούν οι Περιφέρειες  ή οι Δήμοι, να διατεθεί για τη δημιουργία επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Ταυτόχρονα να γίνουν οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές που θα διευκολύνουν την ανάπτυξης του κοινωνικού τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές στηρίζονται στις αρχές : δεν έχουν σκοπό το κέρδος,  ένας άνθρωπος – μία ψήφος, σεβασμός στον εργαζόμενο και στο περιβάλλον, ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στις διάφορες πρωτοβουλίες .    

Για την υλοποίηση  των παραπάνω σε κάθε δήμο και περιφέρεια υπάρχει :

Τομέας  ενίσχυσης της  κοινωνικής συμμετοχής και αρμόδιος αντιδήμαρχος ή αντιπεριφερειάρχης, αντίστοιχα . Αρμοδιότητα του εν λόγω τομέα είναι δουλεύοντας πόρτα – πόρτα να πείσει τους πολίτες να συμμετέχουν, να εκλαϊκεύει την πληροφορία ώστε να είναι κατανοητή, να μεταφράζει για τους μετανάστες σημαντικές αποφάσεις του δήμου, να επιμορφώνει σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής.

Τομέας  κοινωνικής προστασίας και στήριξης πρωτοβουλιών κοινωνικού τομέα της οικονομίας και αρμόδιος αντιδήμαρχος ή αντιπεριφερειάρχης αντίστοιχα. Αρμοδιότητα του εν λόγω τομέα είναι η κοινωνική πολιτική για παιδιά, τρίτη ηλικία, ευπαθείς ομάδες κλπ Παράλληλα ενθαρρύνει ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα με την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών, επιχειρησιακών σχεδίων και λειτουργώντας ως ένα κέντρο παροχής σχετικής τεχνογνωσίας.

 Μέτρα καταπολέμησης του συγκεντρωτικού-γραφειοκρατικού χαρακτήρα των οργάνων της ΤΑ.

 • Όχι στην κηδεμονία των περιφερειών από τις Γενικές Διοικήσεις, οι εκλεγμένες Περιφέρειες να αποκτήσουν αρμοδιότητες των πρώην κρατικών περιφερειών.
 • Απλή αναλογική σε όλες τις βαθμίδες – όχι δύο γύρους.
 • Κατάργηση όλων των αμοιβών των αιρετών πλην δημάρχων, περιφερειαρχών (συζητήσιμη είναι η αμοιβή των αντιδημάρχων, αντιπεριφερειαρχών)
 • Ο «Συνήγορος του Δημότη» που θεσπίζεται στο σχέδιο Καλλικράτης, πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή κατά τα πρότυπα του Συνηγόρου του Πολίτη και όχι αιρετός, διαφορετικά θεσμοθετείται το ρουσφέτι. .

Πως προχωράμε

Οι υφιστάμενες  δημοτικές κινήσεις που εκφράζουν  τοπικά κινήματα και ενεργούς πολίτες  δεν πρέπει να περιμένουμε το τελικό σχέδιο συνενώσεων των Δήμων και  την διαμόρφωση των νέων συμμαχιών  ανάμεσα στους τοπικούς και υπερτοπικούς εξουσιαστές και κομματάρχες. Άμεσα να προχωρήσουμε στη δικτύωση, σε διαδικασίες επεξεργασία συλλογικών θέσεων για τα προβλήματα που υπερβαίνουν τα όρια των σημερινών δήμων και απορρέουν από την οικολογική κρίση, την οικονομική κρίση και μπορούν να συνδεθούν με ένα εναλλακτικό όραμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Βαγγελιώ  Σωτηροπούλου.

Advertisements
Σχόλια
 1. Ο/Η Αριστερό εξτρέμ λέει:

  Συμφωνω με τη σ Βαγγελιω

  αν ο δημος και οι ΟΤΑ όσο είναι πηγη διαφθορας και ιδιωτικης διαπλοκης
  τόσο μπορεί να γίνει και πυρηνας αυτο-οργάνωσης.
  Ειναι πολυ περιεκτικη η προταση
  ας γίνει «προζυμι» μαζι με ο.τι έχει κατατεθεί σε αυτην την κατευθυνση για άμμεση ζυμωση, τώρα πριν το Μαρτιο, απο την κοινωνια και την «ΚΑτω Βουλη» της Αριστερας, δηλ το κοινωνικο της ακροατηριο

  αλλωστε τετοιες κουβεντες θα ταν λογικο να συζητιουνται αμμεσα, τί πιο ευχαριστο για εναν πολιτη να πραγματευεται την αμμεσο δημοκρατια στα καθημερινα του

  Μια παρατηρηση : BAγγελιω, ίσως δεν αντέξουμε πλέον να αφήσουμε την
  ενίσχυση συμμετοχής στα κοινα στον πατριωτισμο του Αντιδημαρχου που θα
  πηγαινει πόρτα-πόρτα /υποτίθεται οτι το κανει ο Χωρικός Αντιδημαρχος
  (κατά το θεματικος Αντ/χος) κατά Καλλικράτη
  Πω΄ς θα σου/σας φαινόταν αν αντ αυτου, με συλλογη υπογραφων α
  ποσοτητας ή ποσοστου μιας συνοικιας , η συγκροτηση και αποφαση μιας
  Λαικης Συνελευσης Συνοικιας αποκτουσε δεσμευτικη Ισχυ για το Δημο ;; Η
  αυτοδίκαια να έπαιρνε δημοτικη ομπρελα και υποστηριξη οποιαδηποτε
  πρωτοβουλια κατοικων για μεταφραση και εκλαικευση των αποφασεων στους
  μεταναστες (πολύ καλό αυτό που αναφέρεις/ετε για τους μετανάστες);; ή
  κάτι τέτοιο τελος παντων. Για μια τετοια ρυθμιση δεν θα αξιζε να παλευε η
  Αριστερα ;; (το κανε και στην κατοχη)

  Συντροφικα (με ολη τη εννοια της λεξης και χωρις ιχνος σαβουαρ βιβρ)

 2. Ο/Η stavros k λέει:

  Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με το κείμενο της Βαγγελιώς.

  Απαιτείται πολύ καλή προετοιμασία και συζήτηση για θέματα που δεν μας έχουν απασχολήσει όπως: η περιφερειακή αυτοδιοίκηση (πχ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχει την ευθύνη της παιδείας, παρά μόνο των υποδομών της.
  – να προτείνουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο (αρμοδιότητες, θεσμοθέτηση συνελεύσεων κλπ) στα συνοικιακά – τοπικά συμβούλια. Νομίζω ότι λαϊκές συνελεύσεις σε μεγάλους Δήμους είναι ανέφικτες.
  – να αντιδράσουμε στη γενική λογική συγχωνεύσεων Δήμων που έχουν αποδεδειγμένα διαχειριστική επάρκεια. Αντί των μηχανιστικών ενοποιήσεων θα μπορούσαν να υπάρχουν διαδημοτικές συμπράξεις και «μητροπολιτικές διοικήσεις» που δεν θα αίρουν την αυτονομία των Δήμων και την εγκύτητα τους στους πολίτες και τα κινήματα τους.Να γίνουν δημοψηφίσματα.
  -Το ποσοστό συμμετοχής σε δημοψηφίσμα που προτείνει η Βαγγελιώ είναι υπερβολικά μεγάλο και κινδυνεύει να το ακυρώσει ως δυνατότητα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ. Συμφωνώ με κοινωνική οικονομία αλλά η άποψη για «κοινωνική επιχειρηματικότητα» στην παιδεία – πρόνοια – μέριμνα σημαίνει στην πράξη ότι οι παροχές θα είναι εμπόρευμα με αντίτιμο. Προσοχή!

 3. Ο/Η Βαγγελιώ Σωτηροπούλου λέει:

  Συμφωνώ με τις όλες τις παρατηρήσεις του αριστερού εξτρέμ και του Σταύρου.
  Σταύρο το ότι προτείνεται ένας τομέας που να έχει ταυτόχρονα το ρόλο της κοινωνικής υπηρεσίας και της στήριξης των επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα δεν είναι για να εμπορευματοποιήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας.Μάλλον δεν το διατύπωσα καλά. Αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι π.χ. η κοινωνική υπηρεσία πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση των ανέργων στον Δήμο και των ευπαθών ομάδων. Μέσω της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να βοηθήσει τους ανέργους να βρουν δουλειά, τις ευπαθείς ομάδες να ικανοποιούν μια σειρά ανάγκες της καθημερινής ζωής, ειδικές ομάδες που είναι αδύνατον να απορροφηθούν στα πλαίσια της ζούγκλας της αγοράς εργασίας και έχουν ανάγκη ενός «προστατευμένου περιβάλοντος» . Π.χ. ο δήμος βοηθά μια ομάδα ανέργων να στήσει συνεταιρισμό επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων, ή ένα συνεταιρισμό βοήθειας ηλικιωμένων ο οποίος είτε πληρώνεται εξ΄ολοκλήρου από το Δήμο παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες, είτε πληρώνεται και από τους χρήστες από κάποιο εισόδημα και πάνω. Στον συνεταιρισμό μπορούν να είναι μέλη και πάροχοι και χρήστες υπηρεσίας, διασφαλίζοντας έτσι τη μη διολίσθησή του σε κερδοσκοπικά μοντέλα.
  Όσον αφορά την Παδεία προφανώς οι ΟΤΑ δεν πρέπει να μπλεχτούν στον κορμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ούτε σε θέματα προσλήψεων διδασκόντων. Μπορούν να εμπλακούν σε δραστηριότητες εμπλουτισμού της σχολικής ζωής με το στήσιμο βιβλιοθηκών, τη διοργάνωση μιας ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων μετά το σχολικό ωράριο κλπ

 4. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ λέει:

  Πρώτες παρατηρήσεις:
  -η Τ.Α. που ιστορικά ηταν ενας θεσμός σε αντίθεση με την κεντρική εξουσία -λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών ( αρχικά λόγω της εισαγωγής απο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και ΒΑΥΑΡΟΥΣ ενός εισαγόμενου μοντέλου διοίκησης…και μετά τον ΕΜΦΎΛΙΟ λόγω της ισχυρής παρουσίας της Αριστεράς -ειδικά στο ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ)…με τον σταδιακό εκδημοκρατισμό , την οικονομική ενίσχυση και την «επαγγελματικοποίηση» της πολιτικής διαχείρισης τα τελευταία χρόνια
  ( ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1″) εγινε ενας » αφανής εταίρος της κεντρικής εξουσίας» με την ενίσχυση του ΔΗΜΑΡΧΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του θεσμού…
  ( Ο δημαρχοκεντρικός χαρακτήρας αν και συνδέεται με φαινόμενα αδιαφάνειας, αυταρχισμού, διαπλοκών με μεγάλα και μικρά ιδιωτικά και ιδιοτελή συμφέροντα, δεν σημαίνει πάντα λαϊκή αποδοκιμασία…συχνά συμβαδίζει με ισχυρή τοπική υποστήριξη – οταν η»πίττα» μοιράζεται σε πολλά εστω και ανισομεγέθη κομμάτια…και το φαινόμενο αυτό καμμιά » αμεση δημοκρατία» δεν αρκεί για να το αντιμετωπίσει-οπως δείχνει η ιστορική εμπειρία της Αρχαίας Αθήνας…)
  …Χρήσιμες οι συμμετοχικές προτάσεις αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για
  να υπάρξει συστηματική παρέμβαση των πολιτών στα τοπικά δρώμενα…Προφανώς οι δήμοι με μεγάλο πληθυσμό δυσκολεύουν την συμμετοχή- δεν αποτελούν καταρχήν «τοπική κοινωνία»…θεματα διαφάνειας και διαπλοκής μπορούν σε αυτή τη φάση να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσα απο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ…
  η θέση των δυνάμεων του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δύσκολη: είναι αναγκαίο να συμμετέχουν στους θεσμούς ( για να αποκτηθεί και διοικητική εμπειρία και τεχνοκρατική κατάρτιση -αρχίζει και λείπει απο το χώρο) και ταυτόχρονα να διαφυλαχθεί η οποια ηθική ακεραιότητα απο συμπράξεις με πρόσωπα (και οχι κόμματα-στη πράξη ουτε η ΝΔ ουτε το ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνουν ως κόμματα στη Τ.Α.) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΤΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ…
  …Μήπως θα επρεπε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το πλήθος επαρχιακών μικρών πόλεων που αναπτύσσονται την τελευταία εικοσαετία και να επιμείνουμε για μια συμβατή με οικολογικές αρχές επέκτασή τους καθώς στο ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ οπου ο ΣΥΝ εχειισχυρή επιρροή μάλλον η κατάσταση είναι μη αντιστρεπτή;…ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΔΗΛ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ( ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ)…ΚΆΤΙ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ-π.χ. παραπέμπω στην ιδέα ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,Τ.Φωτόπουλος,κλπ-την οποία ξαναμελετώ μετά είκοσι χρόνια σχεδόν απο την κατάθεσή της στο περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ…
  -για τα ΣΔΙΤ καλό είναι να δούμε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής τους…
  -μεταφορά αρμοδιοτήτων απο την κεντρική εξουσία στους ΔΉΜΟΥς , μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα: οι τοπικές αρχές είναι συχνά πιο επιρρεπείς στις πιέσεις των πολλών μικρών ιδιωτικών συμφερόντων…
  Προσεχώς υπόσχομαι περισσότερο συγκεκριμένες προτάσεις καθώς έχω το «προνόμιο» να είμαι δημοτικός υπάλληλος και μέλος αυτοδιοικητικής κίνησης…

 5. Ο/Η Γιάννης Κυριακάκης λέει:

  Γιάννη Ιωάννου μπορείς να μας στείλεις τις απόψεις σου σε άρθρο, ή μια ακόμη καλύτερη ιδέα θα ήταν να οργανώσουμε μια ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση για το θέμα.

 6. Ο/Η Αριστερό εξτρέμ λέει:

  σ Γιαννη Ιωαννου πολυ ευστοχη η αναφορα σου στον Τ φωτοπουλο και την περιεκτικη δημοκρατια (inclusive democracy).
  Oσο για τα αμμεσο δημοκρατικα, εκει ακριβως ειναι που μπορει να χτυπηθει η ομερτα σε αυθαιρεσιες, μεσα απο λαικες συνελευσεις και συμμετοχη, γιατι η συμμετοχη στην πιτα της διαπλοκης δεν ειναι απο τα κατω οσο φαινεται οσο απο συγκεκριμενους κλακαδορους που μονο με συννετοχη ξεπμπροστιαζονται, αποκτωντας γνωμη για αυτο που ζουμε και οχι για αυτο που βαζουν σε Τοπικα Μεσα να νομιζουμε οτι ειναι το προβλημα ή το ζητημα.
  μπορεις να ριξει κανεις μια ματια και στο Stephen shalom στο Ζνετ με τεχνικες λυσεις για το πως μπορει να συμμετεχει ακομα και μεγαλος πληθυσμος σε αλλεπαλληλα επιπεδα και παλι τονιζω ΕΚ προσωπησης και οχι ΑΝΤΙ προσωπησης, και αυτο νομιζω θα συμφωνεις θ αεχει θετικη επιπτωση και στα περιβαλλοντικα ακομα και σε διαδημοτικο επιπεδο

  Για παραδειγμα, μια περιοχη αποφασιζει ενα εργο, ποιους επηρεαζει, εντος αλλα και ομορους, όλα αυτα δεν θελουν μια συμμετοχικη αποφαση και οχι δια ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΩΝ, εκει δεν ειναι καλυτερο να βγουν ολες οι αποψεις σε συνελευσεις τοπικες, να βγουν και ιδεες αντι να βγαινει μια μονοθεματικη και προκατ διοδος απο ..λχ τον διαπλεκομενο τυπο ;

  και νομιζω οτι τωρα που παγκοσμιως ο κοσμος εχει απηυδησει απο την μιντιοκρατια και την Δικτατορια των Αγορων και με την αφορμη του Καλλικρατη (γιατι ουτως η αλλως το συστημα Τοπ Αυτοδ χρειαζεται αλλαγη) πρεπει να ληφθουν πρωτοβουλιες, παντα θα θελουμε κι αλλο χρονο…

  και γω θα θελα να δω τις αποψεις σου με αρθρο , εκτενεις

  Συμφωνω και επαυξανω με την προταση του σ Κυριακακη για ημεριδα, θα θελα να οργανωθει κατι με νεες ιδεες, και ξεχωρα απ τον Καλικρατη, να πατησει μια νεα πρωτοβουλια

  Οσο για την αρχαια αθηνα δεν την εχω σαν αμμεσο δημοκρατικο παραδειγμα, μην ξεχναμε οτι εκτος απο δημοκρατια ηταν και ρατσιστικη

  Συντροφικα (με ολη τη εννοια της λεξης και χωρις ιχνος σαβουαρ βιβρ)

 7. Ο/Η ΚΩΣΤΑΣ ΓΚ. λέει:

  Το θέμα της «διοικητικής μεταρρύθμισης» είναι τεράστιο. Πολύ συνοπτικά θα αναφέρω τα εξής:
  1.Όλες οι μεταρρυθμίσεις μετά το 1974 στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ το 1994, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ το 1998, εθελοντικές συνενώσεις των δήμων και κοινοτήτων νωρίτερα, Συμβούλια Περιοχής, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι). Το ΠΑΣΟΚ σήμερα προτείνει μια νέα μεταρρύθμιση …των μεταρρυθμίσεών του, χωρίς να κάνει τον στοιχειώδη απολογισμό. Με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (σκέτο, που στη συνέχεια έγινε ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1, ενόψει του 2, που … έγινε ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), κατάφεραν όχι μόνο θεσμικά, αλλά και γλωσσικά να εξαφανίσουν την έννοια της «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». Τα λεγόμενα «Τοπικά Συμβούλια», στις πρώην κοινότητες, επειδή δεν είχαν καμιά απολύτως νομική υπόσταση, αλλά και καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα, δεν λειτούργησαν ποτέ. Οι μεγάλοι δήμοι που προέκυψαν, δεν σημαίνει ότι λειτούργησαν δημοκρατικότερα, με μεγαλύτερη διαφάνεια από τους μικρότερους. Το προσωπικό που τους είχε δοθεί σύντομα μετατάχθηκε στους μεγαλύτερους δήμους.
  2.Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατηγορείται, μεταξύ των άλλων, επειδή δεν μπορεί να διεκπεραιώσει αρμοδιότητες που όμως δεν της ανήκουν (δρόμοι, νερό, σκουπίδια). Αυτές όμως οι αρμοδιότητες, όπως και αρκετές άλλες (π.χ. Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι κρατικές αρμοδιότητες/υποθέσεις, που έχουν μεταβιβαστεί στους δήμους, κατά ένα μόνο μέρος (άρθρο 102 του Συντάγματος). Η μεταφορά όμως των αρμοδιοτήτων αυτών, με βάση την προηγούμενη διάταξη του Συντάγματος, θα πρέπει να συνοδεύεται εσαεί από την αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Μήπως, άραγε οι πολύ μεγάλοι δήμοι της χώρας μπόρεσαν να λύσουν τα προβλήματα αυτά; Όχι βέβαια. Το να ζητάει κάποιος να μεταβιβαστούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες αρμοδιότητες είναι, κατά τη γνώμη μου απολύτως εσφαλμένο. Το Συμβούλιο της Επικρετείας, με τις αποφάσεις του, τα έχει λύσει τα προβλήματα αυτά. Έτσι, η Παιδεία, η Υγεία, ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, κλπ. είναι κρατικές υποθέσεις και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και να ασκούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κινείται το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
  3. Το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ πάσχει από αφόρητη γενικολογία, βερμπαλισμό, αοριστία! Οι συνενώσεις των υπαρχόντων δήμων, έτσι ώστε να φθάσουμε στους 370, δεν αιτιολογούνται με κριτήρια πολιτικά, ανθρωπολογικά, κοινωνιολογικά κλπ. Το μόνο κριτήριο είναι, υποτίθεται, οικονομικό, (λιγότερες λειτουργικές δαπάνες). Προτείνεται η λειτουργία νέων οργάνων (Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβούλιο Διαβούλευσης, Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, Συνήγορος του Δημότη, κλπ.), τα
  οποία, είναι βέβαιο, θα προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από τα σημερινά και πιθανότατα μια επιπλέον γραφειοκρατία. Δεν απαιτείται «Συνήγορος του Δημότη». Θα μπορούσαν να συμμορφώνονται με τα πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη και των άλλων Ανεξάρτητων Αρχών.
  4. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Τα δύο μεγάλα κόμματα θα κάνουν ότι θέλουν, χωρίς να ελέγχονται από πουθενά. Οι προτάσεις του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ για τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να τους δοθούν είναι σαφώς αντίθετες με το Σύνταγμα. Ο Θεσμός του Αντιπεριφερειάρχη (αδόκιμος όρος) δεν μπορεί στην πράξη να λειτουργήσει. Είναι, για παράδειγμα, αδύνατον ένας Αντιπεριφερειάρχης, να «διοικεί», να προίσταται των υπαλλήλων μιας σημερινής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και παράλληλα να είναι και θεματικός υπεύθυνος για όλη την Περιφέρεια.

 8. Ο/Η Αριστερό εξτρέμ λέει:

  Επισης θα ηθελα να θεσω μια αλλη παραμετρο σε σχεση με τον προτεινομενο Καλλικρατη.
  Δείτε το εξής : Aπο τη μια «θεσμοθετειται» ο Βουλευτης της Μονοεδρικης, μέσω του μελλούμενου εκλογικου Νόμου, άρα με την εμβέλεια της Μονοεδρικής και καλά για την εξάλειψη της διαπλοκής

  και από την άλλη θεσμοθετούνται οι αιρετοί Υπερ-Δήμαρχοι στα Σύγχρονα «Δουκάτα» και οι Περιφερειάρχες, άρα ότι μαζεύτηκε από την μονοεδρική σε έκταση ξανα-ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ με ΔΗμαρχεια και Περιφερειες.

  Αρα η διαπλοκή θα παίζει εκεί μπάλα μέσα και από τις αποκεντρωμένες (και άποψης διαπλοκής !!) «υπηρεσίες» (βλ αναθέσεις Μηχανο-ργάνωσης, υπηρεσίες ανακύκλωσης κοκ)

  Μου θυμίζει προσωπικά την αποκέντρωση του εργασιακού ρουσφετιού άπό το βουλευτή στον Δήμαρχο μετά τη θεσμοθέτηση του ΑΣΕΠ

 9. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ λέει:

  Εργάζομαι σε ΟΤΑ ( ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΌ ΔΗΜΟ -Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΕΔΡΑ :ΚΙΑΤΟ), απο το 1999-ΕΧΟΝΤΑς ΜΠΕΊ Ως ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ-1998.Εχω εργαστεί στη ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στο Δημοτολόγιο-ΑΣΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ , στο ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τελευταία…Εδώ και μερικά χρόνια δουλεύω μαζεύοντας υλικό και κρατώντας σημειώσεις,μια εξαντλητική μελέτη αποτίμησης της εφαρμογής του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.ελπίζω οτι θα τελειώσω σε δύο-τρία χρόνια.Δουλεύω με πολύ αργό ρυθμό.Ταυτόχρονα εμπλέκομαι στα τοπικά πολιτικά εχοντας υποστηρίξει σαν μεμονωμένο άτομο την παράταξη του ΚΚΕ , ΤΟ 2002 και το 2006, παράταξη που είχε μόνον προεκλογική παρουσία…(Στο ΔΗΜΟ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ -Ν. ΑΡΤΑΣ, που ψηφίζω σημειώνω οτι το 2002 εκλέχθηκε ΔΉΜΑΡΧΟς υποστηριζόμενος κυρίως απο το ΚΚΕ, και μέλη του ΣΥΝ-ενώ το 2006, ο υποψήφιος της ΝΔ-ΜΕ ΤΗΝ υποστήριξη του ΣΥΝ …για τον τόπο καταγωγής μου ελπίζω να τοποθετηθούν οι φίλοι που μένουν μόνιμα εκεί)…
  ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ… ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙς ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ…οι κιήσεις πολιτών συχνά ,ιδίως οταν δεν εχουν εκλέξει δημ. συμβούλους κινητοποιούνται σε θέματα αιχμής π.χ. να σωθεί ενα πάρκο , να φύγει μια κεραία …και δεν εχουν θέσεις για την καθημερινή λειτουργία των ΔΉΜΩΝ …Π.Χ. ΛΊΓΟΙ συνειδητοποιούν πόσα χρήματα καταβάλλουν ετησίως ω ς ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ, και αν αυτά αξιοποιούνται ορθολογικά …Λίγοι συνειδητοποιούν τι σήμαινε το 42% Και η μείωση των δημοτικών συμβούλων σε σημείο σχεδόν ολοι οι δημ. σύμβουλοι να εχουν εμμισθες θέσεις- και τι σημαίνει αυτό για την » αυτονομία» του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…στη χθεσινή ΑΥΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΑΝ οι πρώτες παρατηρήσεις των ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΡΤΖΙΔΗ-ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ…ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕς ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ…Υπάρχουν κρίσιμες «λεπτομέρειες» που ειναι απαραίτητη η εμπειρία και η ιδιαίτερη τεχνοκρατική κατάρτιση για την κατανόηση της εξέλιξης αυτής…ΘΑ ΕΠΑΝΈΛΘΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ -ΘΕΛΩ ΟΜΩΣ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ -ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΩ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s