Αρχείο για 31/01/2010

Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στην συζήτηση για την Ε..Ε και ουσιαστικά να απαντήσουμε στο ερώτημα : κατά πόσο για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ευθύνεται η ενταξή της στην ζώνη του ευρώ; παρουσιάζουμε το 2ο μέρος της συνέντευξης με τον Θ. Μαριόλη. Ήδη μας έχει απαντήσει εν μέρει το πρώτο ερώτημα μας (αν η άσκηση του συνόλου της δημοσιονομικής πολιτικής από την χώρα μας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολοκληρωμένη απάντηση για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας μέσα στην ζώνη του Ευρώ). Θεωρεί ότι η άσκηση μόνο ενός οικονομικού εργαλείου αυτού της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής δεν επαρκεί.

Κλικ εδώ για την συνέχεια

Advertisement