Αρχείο για 06/06/2010Των Θεόδωρου Μαριόλη – Κώστα Παπουλή*

το παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους ως ποσοστού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΠΔΧ, εφεξής) και διαπιστώνουμε ότι αυτό το μέγεθος, το οποίο ανήλθε στο 113.4% το 2009, είναι μάλλον απίθανο να περιοριστεί ή, έστω, να σταθεροποιηθεί. Περισσότερο απίθανο είναι να προσαρμοσθεί στο επίπεδο του 60% της «Συνθήκης του Μάαστριχτ». Στόχος μας δεν είναι η πραγματοποίηση μίας «άσκησης επί χάρτου», αλλά η ανάδειξη ορισμένων δομικών προβλημάτων της υπαγμένης στην ΟΝΕ ελληνικής οικονομίας.

`

Πατήστε εδώ για συνέχεια

Advertisement

`

Του κέντρου νέων Κορινθίας, σχετική με Παλαιστίνη!

Του ..ξύνισε η «Λεμονιά»

`

η στιγμή που συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους
να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, ο Νομάρχης
Κορινθίας Νίκος Ταγαράς αποφάσισε με εντελώς αυθαίρετο τρόπο να
απαγορεύσει την προβολή ταινίας σχετικής με την Παλαιστίνη στο Κέντρο
Νέων Κορινθίας την Τετάρτη 2 Ιουνίου.

Πατήστε εδώ για συνέχεια