Αρχείο για 25/08/2010

`

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Ο ιταλός Γερουσιαστής Fernando Rossi, για τον υπουργό του Padoa Schioppa και την πρόσληψή του ως συμβούλου του Γιώργου Παπανδρέου!

Γράφει ο Γερουσιαστής Fernando Rossi

`

Ο Padoa Schioppa έγινε γνωστός στην κοινή γνώμη της Ιταλίας το 2007, όταν ήταν Υπουργός Οικονομίας στην κυβέρνηση του Prodi, για την πρόσκλησή του προς τις ιταλικές οικογένειες να πετάξουν έξω από το σπίτι τα “μαμμόθρεφτα”. Ένας καθόλου εποικοδομητικός όρος, που είχε ως αναφορά τα παιδιά μεταξύ 20 και 30 ετών, που ζουν μαζί με τις οικογένειές τους.

Πατήστε εδώ για συνέχεια

Advertisement

του Θεόδωρου Μαριόλη, Αν. Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπι-στήμιο (1)

Στα μέσα του 2007 έλαβαν χώρα δύο ιδιαίτερα σημαντικές, για την παγκόσμια οικονομία, εξελίξεις, ήτοι (i) η χρηματοπιστωτική αναταραχή, που ξέσπασε στις ΗΠΑ, και προκάλεσε περιορισμό της ρευστότητας, άνοδο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, έντονες διακυμάνσεις των βασικότερων συναλλαγματικών ισοτιμιών και αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, και (ii) η μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, των βασικών μετάλλων και των τροφίμων, η οποία δημιούργησε έντονες πιέσεις στο – άμεσο και έμμεσο – κόστος παραγωγής, πληθωριστικές προσδοκίες και αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του επιπέδου των τιμών.

Πατήστε εδώ για συνέχεια