Αρχείο για 03/11/2010

`

ροχθές ανοίξαμε τα διόδια,

σήμερα καταλάβαμε το Γραμματικό (χυτά).

Συνεχώς θα μας βρίσκουν μπροστά τους.