Τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα και ειδικά στην Αττική

Posted: 22/12/2010 by Β.Χ. in Αυτοδιοίκηση, Περιβάλλον

 • Χιλιάδες ΧΑΔΑ μετατρέπονται σε ΧΥΤΑ (τη χειρότερη από τις υπαρκτές λύση όπως όλοι ομολογούν (Κομισιόν, Οικολογικές Οργανώσεις  και ο ίδιος ο ΗΛΕΚΤΩΡ)

Δηλαδή συνεχίζουμε να επενδύουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μια τεχνολογία που ήδη αποσύρεται και αποδεικνύεται επιζήμια για το περιβάλλον. Προκαλεί ερωτηματικά εν έτει 2010 να προτείνεται εμμέσως η διατήρηση των ΧΥΤΑ με τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν και που, εκτός των άλλων, απαιτούν μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα κατανάλωση εκτάσεων περίπου 1.000 στρεμμάτων ανά 8-10 χρόνια» Από επιστολή Διευθύνοντα Συμβούλου ΗΛΕΚΤΩΡ (κατασκευαστής των ΧΥΤΑ) (!!!) κ. Κατρή στην Ελευθεροτυπία).

 • Αντί να προωθήσουμε την αρχή ότι: «η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων και ότι η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση θα πρέπει να προτιμώνται σε σχέση με την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα, εφόσον αποτελούν τις βέλτιστες οικολογικές λύσεις.» ( Οδηγία 98/2008/ΕΚ).  Προωθούμε: την υγειονομική ταφή ( ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) που η Κομισιόν σε απάντησή της στον Ν. Χουντή δηλώνει: «Λαμβανομένου υπόψη ότι η υγειονομική ταφή κατέχει την τελευταία θέση στην «ιεραρχία των αποβλήτων» της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (2008/98/EC), η Επιτροπή θεωρεί την υγειονομική ταφή ως την έσχατη και πλέον ακατάλληλη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης είναι προτιμότερες.»

Ποιο είναι το μεγάλο σχέδιο, η μεγάλη μπίζνα;

 • Ξεκινάει από το αξίωμα ότι οι Έλληνες είναι καθυστερημένος λαός, αφού δεν μπορεί να πράξει αυτό που οι άλλοι Ευρωπαίοι πράττουν εδώ και δεκαετίες: απλά να ανακυκλώνει τα απορρίμματα του!!!!  Και αφού δεν μπορεί… αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας ΣΔΙΤ να δημιουργήσει εργοστάσια βιοξήρανσης και ΕΜΑΚ ( Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης) δίπλα στους ΧΥΤΑ.
 • Τα εργοστάσια αυτά θα χρησιμοποιούν σύμμεικτα απορρίμματα (μεγαλύτεροι όγκοι, μεγαλύτερος τζίρος, μεγαλύτερα κέρδη). Όμως το υποπροϊόν δεν θα είναι κατάλληλο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  (επιστολή ΡΑΕ), θα παράγει επικίνδυνους ρύπους κατά την επεξεργασία του και επίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για παραγωγή μεθανίου στη βέβαιη περίπτωση ταφής του (όπως γίνεται σήμερα με το προϊών που παράγεται στο ΕΜΑΚ και στη βιοξήρανση Φυλής). Το ότι θα κατάλήξει στα ΧΥΤΑ είναι βέβαιο αφού ούτως ή άλλως  θα παράγεται σε ποσότητες που ξεπερνούν τις ανάγκες σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές μελέτες… δηλαδή εν τέλει θα αναπαράγονται απορρίμματα σε άλλη μορφή τα οποία θα καταλήγουν στη χωματερή την οποία οι ίδιοι κατασκεύασαν … αλλά θα χρεώνουν επιπλέον και αυτή τη διαδικασία. Είναι μαθηματικά βέβαιο δε πως η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβολή νέων προστίμων για την παραβίαση της Κοινοτικής νομοθεσίας!!! Σημειώνεται ότι, το εργοστάσιο στα Λιόσια, όπως έχει αναφερθεί και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, ανακτά το 2% και θάβει το 98% του παραγόμενου προϊόντος!!!!!!
 • Όπως αποκαλύπτονται από τα τρία δημοσιεύματα της Ελευθεροτυπίας:  Α) «Διαπλεκόμενα» συμφέροντα ( ΗΛΕΚΤΩΡ- ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΛΑΤΣΗΣ- αγόρασε το 20%  της Μεσόγειος ΑΕ τώρα τον Αύγουστο) Αφού πρώτα ανέλαβαν τη δημιουργία των υπό απόσυρση στην υπόλοιπη Ευρώπη, ΧΥΤΑ, Προωθούν με μορφή ΣΔΙΤ την δήθεν ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων δημιουργώντας έτσι μονοπωλιακές καταστάσεις, μολύνοντας το περιβάλλον, αυξάνοντας τα κόστη κατασκευής και πολλαπλασιάζοντας τα τιμολόγια διαχείρισης των απορριμμάτων. Β) Καταγγέλλεται ότι προετοιμάζεται Διαγωνισμός ο οποίος πρόκειται να περιλαμβάνει και τα 4 εργοστάσια μαζί α) αποκλείοντας συνεπώς την συμμετοχή μικρότερων εταιριών και β)   «είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό με πρωτοβουλία των παραγόντων της κυβέρνησης και το όλο θέμα πρόκειται να κλείσει πριν την εφαρμογή του νόμου για τον Καλλικράτη»… σύμφωνα με εκπρόσωπους της ΠΟΕ- ΟΤΑ « η ανάθεση της λειτουργίας των εργοστασίων σε ιδιώτες οδηγεί σε μονοπωλιακές εκμεταλλεύσεις και αυθαίρετες αυξήσεις του κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκτός του κόστους κατασκευής που είναι περίπου μισό δις ευρώ, θα υπάρχει μόνιμη επιβάρυνση ανά τόνο απορριμμάτων η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει τελικώς στο ποσό των 147  ευρώ ανά τόνο»

Γιατί λέμε όχι στο Γραμματικό;

 • Στο ερώτημα λοιπόν που να πάνε τα σκουπίδια της Αττικής, η απάντησή είναι: δεν χρειάζεται να πάνε ούτε στο Γραμματικό, ούτε στην Κερατέα ούτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων στο μέσο όρο της ΕΕ, με την κομποστοποιήση και την ανακύκλωση, εξασφαλίζει την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λιοσίων για δεκαετίες. Ταυτόχρονα με τα οικονομικά οφέλη θα είναι δυνατή και η σταδιακή θεραπεία της περιβαλλοντικής βλάβης της περιοχής.

Πως εξηγείται λοιπόν η κραυγαλέα αδιαφορία της κεντρικής και τοπικής εξουσίας προς την κομποστοποίηση και την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή: πρόκειται για μια λύση σχετικά φθηνή, που δεν έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τους εργολάβους των σκουπιδιών και στηρίζεται στην συμμετοχή του κόσμου.

 • Άλλωστε βάσει της Οδηγίας 98/2008 της ΕΕ η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη ως το τέλος του 2010:

–         μέχρι το 2011 πρέπει να γίνει ανάκτηση του 60% και ανακύκλωση του 55-80% των συσκευασιών, που σήμερα πετιέται στα απορρίμματα.

–         Μέχρι το τέλος του 2010 πρέπει να μειωθούν κατά 25% τα βιοαποικοδομήσιμα αστικά απορρίμματα.

–         Μέχρι το 2013 το ποσοστό αυτό πρέπει να φτάσει το 50% και μέχρι το 2020 το 65%

–         Μέχρι το 2020 το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων πρέπει να φτάσει το 50%

Αντί λοιπόν να γεμίζουν την Ελλάδα με ΧΥΤΑ και ιδιωτικά εργοστάσια δήθεν επεξεργασίας και ανακύκλωσης, θα έπρεπε και βάσει των νομικών δεσμεύσεων αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος να καταφύγουμε σε ανακύκλωση, ανάκτηση και πρόληψη. Η αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας όμως κινούνται περιέργως στην αντίθετη κατεύθυνση.

 • Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται ο ΧΥΤΑ Γραμματικού – Κερατέας, γιατί όπως είναι γενικά αποδεκτό και αναγνωρίζεται ακόμα και από την Κυβέρνηση «ότι εναποτίθενται στον ΧΥΤΑ περίπου 10.000 τόνοι απορριμμάτων ημερησίως όταν η Αττική παράγει καθημερινά το πολύ 7.000 τόνους κατά μέσο όρο, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για την τεράστια ημερήσια απόκλιση που», ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος του Γυθείου είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του, πως «το δρομολόγιο για να πάει στα Λιόσια θέλει 3000 ευρώ το ένα.» αναφερόμενος στη μεταφορά απορριμμάτων από το Γύθειο στην Αττική.

 • Στον ΧΥΤΑ Φυλής καταλήγουν σκουπίδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ επισήμως ο ΕΣΔΚΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής) δέχεται μόνο τα απορρίμματα από τους δήμους – μέλη του εντός της Αττικής. Έτσι ο μοναδικός ΧΥΤΑ της Αττικής υπολογίζεται ότι επιβαρύνεται με 3.000 τόνους περίπου απορριμμάτων ημερησίως παραπάνω από το αναμενόμενο. Το Γραμματικό κατασκευάζεται για 500 περίπου τόνους ημερησίως. Τα παρανόμως εισαγόμενα σκουπίδια στην Αττική αντιστοιχούν σε έξι ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Κινδυνεύει από τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, όχι μόνο ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής αλλά και ολόκληρος Ευβοϊκός Κόλπος

 • Τεχνικές Προδιαγραφες Γεωλογική Υδρογεωλογική και Στρωματολογική Μελέτη: Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις κατατεθειμένες μελέτες  για την έγκριση της κατασκευής ΧΥΤΑ στη θέση «Μάυρο Βουνό» Γραμματικού, τονίζεται ότι «υπάρχουν αρκετές ασάφειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις, όσον αφορά τα ειδικά Γεωλογικά, Υδρογεωλογικά, Υδρολογικά και Στρωματογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.» Ο Επικεφαλής της Ερευνητικής Ομάδας καθηγητής Κελεπερτζής τονίζει «Επειδή οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές παράμετροι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ, και με δεδομένη την αρχικά εσφαλμένη εκτίμηση τους, προτείνεται η αναστολή των εργασιών στην περιοχή του Έργου, μέχρις ότου εκπονηθούν οι απαραίτητες ειδικές μελέτες που θα καταγράψουν την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση, και θα γνωμοδοτήσουν με επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για την καταλληλότητα ή μη της θέσης.» «Κατά συνέπεια, οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στηρίζονται σε λαθεμένα κριτήρια και θα πρέπει να επανεξεταστούν, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα».
 • Οι παραπάνω ανησυχίες ενισχύονται από το γεγονός πως στις 26/7/2010 μετά από έντονη βροχόπτωση στην περιοχή, όλη η ακτογραμμή στην περιοχή ( Βραυρώνα, Σέσι κλπ) γέμισε από λάσπη η οποία κατέβηκε από τα έργα που γίνονται για την κατασκευή του ΧΥΤΑ,  και η επιπτώσεις της οποίας ήταν ορατές για περίοδο πάνω από μήνα, πλήττοντας και το φυσικό περιβάλλον αλλά και τον τουρισμό της περιοχής.  Σχετική έρευνα παραγγέλθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής προς τον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος.
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Σύμφωνα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θράκης κ. Ραψομανίκη, Περιβαλλοντολόγος  Μηχανικό, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν είναι ολοκληρωμένη. Επισημαίνει:

2. Είναι προφανές από την Αντίκρουση της ΜΠΕ την οποία σας κατέθεσα, ότι το έργο δεν είναι σύνομμο με τις οδηγίες της Ε.Ε. στα σημεία τα οποία υπογράμμισα.

3. Επίσης είναι προφανής και με δόλο η μη σωστή πληροφόρηση για τα αέρια που εκλύονται, για τις οσμές από το χώρο ταφής και από τις λίμνες των διασταλαγμάτων, και τέλος για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των βαρέων μετάλλων και των οργανικών ενώσεων από τον πυρσό καύσης του βιοαερίου.

4. Έχω αναφέρει με μεγάλη λεπτομέρεια, επιστημονικά ατοπήματα, παραλήψεις, λάθος υπολογισμούς, απόκρυψη στοιχείων που θα βλάψουν την υγεία κατοίκων σε μεγάλη ακτίνα, λάθος υπολογισμούς όπως και μη υπολογισμούς αποτυπώματος CO2 του έργου. Η δε έλλειψη αδειοδότησης για το εργοστάσιο κομποστοποίησης και της αδειοδότησης για την διάθεση του προϊόντος είναι βασική παράληψη της αδειοδοτούσας αρχής.

 • Βρέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα κατά τη διάρκεια κατασκευής του ΧΥΤΑ. Ασκούνται αφόρητες πιέσεις στο ΚΑΣ  ( Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) να κλείσει τις ανασκαφές άρον άρον.

Στο κέντρο του ΧΥΤΑ έχουν αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία σημαντικά υπολείμματα οικισμού που κατοικείτο συνεχώς από το 2000 π.Χ. έως τους βυζαντινούς χρόνους. Υπάρχει αστοχία της μελέτης, αφού «παρά το γεγονός ότι ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο κέντρο του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ».
Ενώ θα έπρεπε να παρασχεθούν όλες οι διευκολύνεις στην αρχαιολογική υπηρεσία για να ολοκληρώσει τις έρευνές της και να αποφανθεί για τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, αντίθετα, εδώ και καιρό ασκήθηκαν ισχυρές πιέσεις για να «κουκουλωθούν» άρον-άρον τα ευρήματα. Αποκορύφωμα η παρουσία στο χώρο του ΧΥΤΑ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλ. Λουκόπουλου, ο οποίος απαιτούσε να ολοκληρωθούν άμεσα οι έρευνες της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Το ΚΑΣ, συνεδρίασε για το σχετικό θέμα στις 23/09/2010 και με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης το ΚΑΣ και παρά τις ισχυρές πιέσεις που δέχτηκε επιφυλάχθηκε να ολοκληρώσει και υποβάλει την εισήγησή του προς τον Υπουργό για τη συνέχιση ή μη της ανασκαφής.

Αρθρο του  Κώστα Παπαδιγενόπουλου που δημοσιεύτηκε πριν από τρεις μήνες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s