Αρχείο για 26/03/2011

Δώρο στους εργολάβους  όλη η περιοχή

Tou Μάριου Δίονέλλη

Από την ενημερωτική εκδήλωση στο Θραψανό

 

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις για το σχεδιαζόμενο Αερο­δρόμιο Καστελίου καθώς, αφενός συγκροτήθηκε ο πυρήνας του μετώπου των κατοίκων της Πεδιάδας που εναντιώνονται στην κατασκευή του, αφετέ­ρου βγήκε στο φως η διακήρυ­ξη του έργου που αποδεικνύει τον αποικιοκρατικό χαρακτήρα που πρόκειται να έχει η τελική σύμβαση προς όφελος των ερ­γολάβων.

Αποκαλυπτική ημερίδα

Στην ημερίδα που πραγματο­ποιήθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Πεδιάδας ο διευ­θυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Μιχάλης Πετράκης, παρουσίασε τεκμηριωμένα στοιχεία για την όχληση που θα προκληθεί στην περιοχή τόσο από τους ρύπους όσο και από τον θόρυβο των αεροπλάνων. (περισσότερα…)

Advertisement