Αρχείο για 09/04/2011


video απο το blog του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής


Η συζήτηση που άρχισε εντός της ελληνικής αριστεράς πριν από ένα χρόνο – με τον ερχομό του Μνημονίου – συνεχίζεται και εντείνεται, καθώς νέα στοιχεία προστίθενται, χωρίς παρόλαυτά να παράγει κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε σχέση με το διαταύτα που δεν μπορεί να είναι άλλο από την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής της και την αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών.
Με επίγνωση ότι δεν υπάρχει μία, φαεινή ιδέα που να ξεκλειδώνει όλους τους γρίφους και τις αντιφάσεις που γεννά η κρίση και σημειώνοντας πως οι υπεραπλουστεύσεις δεν βοηθούν, προτείνουμε, σαν συμβολή σ’ αυτή τη δύσκολη συζήτηση, συνοπτικά και ίσως κάπως «αφοριστικά», τα παρακάτω σημεία:

Εποχή παγκόσμιας και πολύπλευρης καπιταλιστικής κρίσης …

Η κρίση χρέους δεν είναι (μόνο ή κυρίως) ελληνική αλλά κρίση της ΕΕ, του Ευρώ και γενικότερα παγκόσμια, βαθιά και πολύπλευρη (οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, οικολογική) καπιταλιστική κρίση. (περισσότερα…)

Advertisement