Επισκόπηση της τριήμερης συνάντησης άμεσης δημοκρατίας 5/6/7 Σεπτεμβρίου – Θεσσαλονίκη ΑΠΘ

Posted: 11/08/2011 by Β.Χ. in Δημοκρατία, Κινητοποιήσεις
Ετικέτες: , , ,

Ανοιχτή συνάντηση για την οργάνωση του τριημέρου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου 8.00 μ.μ.,

στο 12ο σχολείο για την ελευθερία, Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου γωνία.

 

Η πολιτική του μνημονίου διέρρηξε οριστικά την συναίνεση της κυριαρχίας με την κοινωνία

Οι πλατείες απαίτησαν άμεση δημοκρατία, ισότητα, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια

 

Το ζήτημα ετέθη και τίποτα δεν μπορεί πια να προχωρήσει χωρίς να λάβει υπόψη του το βαθύ νόημα που αναδύθηκε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από το κίνημα των πλατειών. Το ρήγμα είναι γεγονός. Μέσα από τις πλατείες αναδύθηκαν προβληματισμοί και ερωτήματα που αφορούν μια άλλη μορφή πολιτείας συμβατή με την άμεση δημοκρατία, μια άλλη μορφή οικονομίας χωρίς συσσώρευση και ανάπτυξη και μια άλλη έννοια του δημόσιου αγαθού και του δημοσίου χώρου ως κοινότητα. 

Ενόψει της ΔΕΘ 2011 καλούμαστε να υπερβούμε την μορφή της διαμαρτυρίας που εξακολουθεί να περικλείει μέσα την σχέση εξάρτησης πατρωνίας με την κυριαρχία και να περάσουμε στο στάδιο της δημιουργίας δομών και προτάσεων για μια αυτεξούσια κοινωνία. Το πέρασμα από το αφηρημένο σύνθημα στη συγκεκριμένη πρόταση προϋποθέτει διαβούλευση με όρους άμεσης δημοκρατίας. 

Αυτός είναι και ο πυρήνας που συγκροτεί το φετινό κάλεσμα για την «Συνάντηση άμεσης δημοκρατίας 2011». Μια διαρκής συνέλευση όπου θα τεθούν τα προβλήματα και οι προτάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους σε μια οριζόντια διαβούλευση. Μια διαρκής συνέλευση με τη δομή των μικρών τραπεζιών συζήτησης όπου θα καταθέτουν τις προτάσεις τους σε μία κοινή στο τέλος της επόμενης ημέρας. Το τριήμερο αυτό αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία τόσο στην οργάνωση όσο και στην συγκρότηση του περιεχόμενου των συζητήσεων, των καλεσμένων και των προτάσεων. Η μορφή επομένως που θα κυριαρχεί σε αυτό το τριήμερο θα είναι η συνέλευση. 

Οι καλεσμένοι από το εξωτερικό, αλλά και από την χώρα, θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα στην παρουσία τους και θα συμμετέχουν στα τραπέζια των συζητήσεων και στις μεγάλες συνελεύσεις με ολιγόλεπτες εισηγήσεις. H παρουσία, επίσης, συλλογικοτήτων, παραγωγών, ελεύθερων κέντρων, κοινοτήτων, επιτροπών από όλη τη χώρα θα διευρύνει οριζόντια τις αποφάσεις και τις προοπτικές των προτάσεών μας.  Η τριήμερη συνάντηση γίνεται ώστε να απαντήσει σε προβλήματα που βρίσκονται μπροστά μας και να προτείνει τρόπους επίλυσης που να περιέχουν τη φιλοσοφία της άμεσης δημοκρατίας. Τέτοια προβλήματα όπως: 

·        Ένα σημαντικό ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ (εταιρία ύδρευσης). Θα έχουμε τρεις καλεσμένους από δυο μέρη της γης που έχουν ήδη δώσει πετυχημένους αγώνες για το νερό, την Κοτσαμπάμπα, Βολιβία (2000) και την Ουαχάκα, Μεξικό (2006) και στο Βερολίνο (2011). Εμπνευσμένοι από αυτούς τους αγώνες, θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρόταση για την εξαγορά της ΕΥΑΘ από τους πολίτες, μέσω μιας εταιρίας λαϊκής βάσης ή ένωσης προσώπων χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και με την πολιτική διαχείρισης μέσω αμεσοδημοκρατικών συνελεύσεων των πολιτών. 

·        Άλλο πρόβλημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι η κυριαρχία της αγοράς και του χρήματος στην κοινωνία. Αυτό με την παρουσία του ΔΝΤ – ΕΚΤ σημαίνει: 

Α) Οικονομική εξαθλίωση

Β) Υποτέλεια των αγροτών – τσιφλικοποίηση της γης – ερημοποίηση της υπαίθρου

Γ) Διατροφική εξάρτηση από τα μονοπώλια των εταιρών – διατροφική αλλοτρίωση

Δ) Κοινωνική υποτέλεια – ετερονομία 

Σε αυτά θέλουμε να απαντήσουμε με ένα τρόπο που να προεικονίζει την κοινωνία που οραματιζόμαστε. Μια κοινωνία που να ελέγχει με οριζόντιο τρόπο την παραγωγή – διανομή – διάθεση – απόρριψη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε στην περιοχή της περιφέρειας Θεσσαλονίκης ένα δίκτυο οικονομίας, όπου να διανέμουμε αγαθά από παραγωγούς  σε χώρους και  συλλογικότητες της πόλης. Ζητήματα όπως δίκαιη αμοιβή, εθελοντισμός, ανταλλακτικότητα, εναλλακτικό νόμισμα θα συζητηθούν από εμάς όλους στις συνελεύσεις διαβουλεύσεων, ώστε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό τρόπο οργάνωσης. Η πρόταση ανταλλακτικής μονάδας και άλλης οικονομίας (ΤΕΜ), (Modragon) και (Εcosenny) από Βόλο και Ισπανία θα έχει συμβουλευτική παρουσία στις θεματικές. 

·        Τέλος η επέλαση των εταιρικών συμφερόντων έναντι του κοινοτικού πλούτου έχουν αναδείξει συγκρούσεις τόσο στην περίπτωση των απορριμμάτων (Κερατέα) όσο στην περίπτωση των μεταλλείων χρυσού σε Θράκη και Β. Χαλκιδική. 

Θέλουμε να συμβάλλουμε με προτάσεις για ένα ορθολογικό οικολογικό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων που ξεκινάει με βάση την απόρριψη του μοντέλου της κοινωνίας κατανάλωσης και να προωθεί την κοινωνία λιτής αφθονίας και συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των απορριμμάτων. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις τοπικές αντιστάσεις της Χαλκιδικής και της Θράκης απέναντι στα συμφέροντα των εταιριών χρυσού αναδεικνύοντας την σημασία του περιβάλλοντος ως κοινοτικού πλούτου και των τοπικών περιοχών ως αυτεξούσιες κοινότητες μεταφέροντας το μήνυμα αλλά και των αγώνα τους και στην Θεσσαλονίκη. 

Πρόγραμμα τριημέρου 

Τα ζητήματα των θεματικών του τριημέρου αναδύθηκαν από την πλατεία του λευκού πύργου αλλά και από όλες τις πλατείες της χώρας, και είναι:

Α) Άμεση δημοκρατία

Β) Κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία

Γ) Υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών. 

Με αυτή τη χρονική σειρά θα πραγματοποιηθεί και το πρόγραμμα του τριημέρου. Ιδιαίτερα για τις θεματικές της οικονομίας και των δημόσιων αγαθών τα τραπέζια των συζητήσεων θα ξεκινήσουν από μια μέρα πριν ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος διαβούλευσης.

Το πρόγραμμα που έχει μέχρι τώρα διαμορφωθεί είναι το εξής:

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, Άμεση δημοκρατία 

 • ·        Θεματική για «παράκαμψη μεσαζόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί», 5.30 μ.μ.
 • ·        Θεματική για «Οικοκοινόητες και άλλη οικονομία», εισήγηση Γιώργος Κολέμπας,  5.30 μ.μ.
 • ·        Θεματική για «αστικές καλλιέργειες», 5.30 μ.μ.
 • ·        Συνέλευση με θέμα την άμεση δημοκρατία,

εισηγήσεις: Michael Albert (ΗΠΑ znet – οικονομολόγος) – Nίκος Ηλιόπουλος (δρ. Κοινωνικών Επιστημών – Paris X) – Roberto Ramirez Μεξικό ΑPPO (λαϊκή συνέλευση του λαού της Οαχάκα), 8.30 μ.μ.

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, Κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία 

Θεματική για «δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας: παραγωγή – διανομή – διάθεση», 5.30 μ.μ.

εισήγηση: Κώστας Νικολάου (καθηγητής ΕΑΠ)

 • ·        Θεματική για «δίκτυο ανταλλακτικότητας και νομισματικής μονάδας», 5.30 μ.μ.

εισήγηση: Χρήστος Παπαϊωάννου (ΤΕΜ Μαγνησίας)

 •       Θεματική για «τη νομική διάσταση της πρότασης εξαγοράς της ΕΥΑΘ», 5.30 μ.μ.εισήγηση: Παντελής Ραδίσης (δικηγόρος)
 • ·        Συνέλευση με θέμα «Κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία»,

εισηγήσεις: Michael Albert (ΗΠΑ znet – οικονομολόγος) – Didac Costa (Δικτύου Ανταλλαγής του Montseny άλλο νόμισμα Ecoseny – Ισπανία ) – Κώστας Νικολάου (καθηγητής ΕΑΠ) 

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, Υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών 

 • ·        Θεματική για τη «διαχείριση των απορριμμάτων και την αντίσταση των τοπικών κοινωνιών ενάντια στις επιλογές του κράτους και του κεφαλαίου», 5.30 μ.μ.

εισηγήσεις: Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων – Περιβαλλοντικός σύλλογος Ασσήρου «Οι φίλοι της γης»

 • ·        Τραπέζι για «τοπικές αντιστάσεις ενάντια στα συμφέροντα των εταιριών: Περίπτωση εξόρυξης χρυσού σε Θράκη & Χαλκιδική», 5.30 μ.μ.

εισήγηση: Πρωτοβουλία ενάντια στις βλαπτικότητες

 • ·        Τραπέζι για την «καμπάνια εξαγοράς της ΕΥΑΘ «δημοκρατία στο νερό»,

εισήγηση: Κώστας  Μαριόγλου (Σωματείο ΕΥΑΘ)

 • ·        Συνέλευση με θέμα Υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών,

εισηγήσεις: Thomas Rountek (πρωτοβουλία κατοίκων Βερολίνου για το νερό) – Oscar Oliveira (αγώνες για το νερό στη Βολιβία) 

Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα γίνονται παράλληλες πολιτιστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  Θέατρο – workshops – παιδότοπος και κουζίνα. 

Στην κρίση που βιώνουμε οι οδοί που μας απομένουν να ακολουθήσουμε είναι αμφίδρομες, είτε αυτή της βαρβαρότητας είτε αυτή της δημιουργίας, επιλογή μας είναι η δεύτερη: με την οδό της άμεσης δημοκρατίας. Σε αυτήν τη διαδρομή καλούμε όλους και όλες συνοδοιπόρους στην ανοιχτή συνάντηση για την οργάνωση του τριημέρου, την Πέμπτη 11 Αυγούστου 8.00 μ.μ., στο 12ο σχολείο για την ελευθερία Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου γωνία. 

9/8/2011 

Ανοιχτή συνέλευση για την «Συνάντηση άμεσης δημοκρατίας 2011» 

http://amesidimokratiafest.org

επικοινωνία: info@amesidimokratiafest.org

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s