Αρχείο για 25/09/2011

Μέγαρο ΔΟΛ

Με ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών τακτοποιήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Μεγάρου Μουσικής, για το δάνειο 95 εκ ευρώ που πήρε από την Εθνική Τράπεζα με εγγυητή το δημόσιο το 2007 και ουδέποτε πλήρωσε ο ΔΟΛ.

 «Για την εξυπηρέτηση του δανείου το οποίο έχει χορηγηθεί στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/48243/0025/8-8-2007 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄1587), το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στην δανείστρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, χωρίς δικαίωμα αναγωγής ή και συμψηφισμού κατά του Ο.Μ.Μ.Α., και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση έναντι του Ο.Μ.Μ.Α. για την αναζήτηση οιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας». 

Μέγαρο Τάσου που κινδυνεύει να κατασχεθεί και ο Τάσος να φυλακιστεί

Στην Ετήσια έκθεση 2010 του Συνηγόρου του πολίτη αναφέρεται: 

Κατασχέσεις οικιών που είχαν αποκτηθεί με στεγαστικά δάνεια

Κατά τα τελευταία χρόνια, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στεγαστική αποκατάσταση των Ρομά εξαντλούνται σχεδόν αποκλειστικά στη χορήγηση στεγαστικών δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ωστόσο, από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος δανειοδότησης, διαπιστώνεται η αποτυχία ή έστω η αναποτελεσματικότητά του σε μεγάλο βαθμό,  κυρίως λόγω προβλημάτων στη διαδικασία χορήγησης των δανείων και λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας. (περισσότερα…)

του Ιουλιανού

Ο Χορστ Ράιχενμπαχ γκαουλάιτερ της Ελλάδος δηλώνει «Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις για την ελληνική οικονομία: η παραγωγικότητα πρέπει να αυξηθεί και οι μισθοί πρέπει να μειωθούν» (…) «H Ελλάδα αποτελεί θαυμάσια ευκαιρία για επενδύσεις διότι χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία υπάρχουν διαθέσιμα»

Ανγκελα Μέρκελ προϊσταμένη του γκαουλάιτερ Ράιχενμπαχ δηλώνει: «Βλέπω ευκαιρίες στις πωλήσεις ελληνικών περιουσιακών στοιχείων και στην απελευθέρωση αγορών.»

Στ. Κάπφερερ υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, δηλώνει: «Θέλουμε την δημιουργία ειδικών επενδυτικών ζωνών». (περισσότερα…)