ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Posted: 18/11/2011 by Β.Χ. in Ελλάδα, Κοινωνικός έλεγχος
Ετικέτες: , , ,

ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δεν πρόλαβε να ορκιστεί, η άθλια τρικομματική και ημιφασίζουσα Κυβέρνηση Παπαδήμου και με την πρώτη απόφασή της,παραχωρεί στον πραγματικό της αφέντη, την Τρόϊκα,την Δημόσια περιουσία της Ελλάδας, τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα νερά, τα Ταχυδρομεία, την Δημόσια γη, τις Τράπεζες. 

Και όλα αυτά με ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Τόσο απλά!!!! 

 Η Είδηση είναι ότι

“Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου.
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι συμμετοχές του δημοσίου στις τράπεζες Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, όπως και στον ΟΠΑΠ, τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, περιφερειακά λιμάνια και αεροδρόμια.”…..
 

Για να θυμιθούμε τι ακριβώς είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου που συστάθηκε με το Μεσοπρόθεσμο, υπενθυμίζω ένα κείμενο που είχα δημοσιεύσει το Καλοκαίρι όταν είχε ψηφιστεί το Μεσοπρόθεσμο με τίτλο “Ελληνικό και Μνημόνιο”. Έχει ελαφρά τροποποιηθεί με βάση και τις εξελίξεις μέχρι σήμερα. 

ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όπως αναφερόταν στο Μεσοπρόθεσμο, είχε προβλεφθεί σε δύο στάδια η εκποίηση του Ελληνικού. Ένα Τμήμα το 2011 (Ελληνικό 1) και το άλλο το 2012 (Ελληνικό 2).

Ήδη σε εφαρμογή των διατάξεων του Μεσοπρόθεσμου, με απλή διυπουργική απόφαση, το Ελληνικό, ως δημόσια περιουσία, μεταβιβάστηκε στο (δήθεν)Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.

Για να γίνει κατανοητό πως ξεπουλάνε και πλιατσικολογούν πάνω στην Δημόσια περιουσία, περιγράφονται παρακάτω οι σχετικές ρυθμίσεις του λεγομένου Ταμείου Αξιοποίησης που περιέχονται στο Μεσοπρόθεσμο, σε σχέση με το Ελληνικό. Ανάλογα ισχύουν και για την άλλη δημόσια περιουσία που μεταβιβάζεται σ’ αυτό το Ταμείο που θάπρεπε πιο σωστά, να ονομάζεται ΤΑΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παραπλανητικός τίτλος που κρύβει την αλήθεια.

Ο σωστός θάπρεπε να είναι

ΤΑΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Άρθρο 1

Σύσταση – Σκοπός

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,….

(προσοχή στις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Το ξεπούλημα λέγεται «αξιοποίηση» και η Δημόσια Περιουσία λέγεται «της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου,». Απίθανε Πασοκισμέ!!!!)

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.

Σχόλιο. Δηλαδή, ό,τι ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότιπάει κατευθείαν στους δανειστές δηλαδή κυρίως στις Γαλλογερμανικές Τράπεζες και μετά στις άλλες ευρωπαϊκές, όπως Ελβετικές κ.α..

3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό,…. οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο,

Σχόλιο. Ενώ πρόκειται καθαρά για Δημόσια περιουσία και Δημόσιους Οργανισμούς (ΔΕΗ, Λιμάνια, ΕΥΔΑΠ, Αεροδρόμια, Δρόμοι, Τράπεζες, Αιγιαλός και Παραλία, Βουνά κ.λ.π) το Ταμείο θα λειτουργεί «..σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας…».Μια καθαρή ιδεολογική τοποθέτηση που υποδηλώνει την επιθυμία τους όχι μόνο να αποκρατικοποιήσουν αλλά να ιδιωτικοποιήσουν το σύμπαν.

6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.

Σχόλιο. Πρακτικά η διάρκεια του Ταμείου θα είναι αορίστου χρόνου αφού μετά την εξαετία θα ανανεώνεται με απλή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.Η τεχνική της διατύπωσης περί διάρκειας τάχα 6 ετών γίνεται για λόγους εντυπώσεων ότι δήθεν πρόκειται για κάποια πρόσκαιρη κατάσταση που θα τελειώσει μετά από 6-7 χρόνια και άρα αν υπάρχει και καμιά υπερβολή εντάξει βρε αδερφέ, πρόσκαιρη θάναι, μην το κάνουμε θέμα!!!.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4 και 5

4. «Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:

α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών…..

β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης,…….

γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνηταπου περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου …….

5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνηταμεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212).

………Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Σε απλά ελληνικά τα παραπάνω σημαίνουν ότι το Ελληνικό είναι ακίνητο που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου

Με απλή απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α. το Ελληνικό μπορεί να μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχήστο Ταμείο.

Το Δημόσιο δε παράλληλα απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επ’ αυτού από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για να μην υπάρξουν δε ασάφειες ή παρανοήσεις παρακάτω στην παρ. 7 διευκρινίζεται ρητά ότι

«7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή λύνεται με την αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο, μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την κοινοποίησή της στον εντολοδόχο.»

Άρα από την στιγμή που θα αποφασιστεί η μεταβίβαση του Ελληνικού (ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας περιουσίας) προς το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ.

Φαίνεται πως επειδή οι ευρωπαίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολιτικούς και στα κόμματα προσπαθούν να δεσμεύσουν με τέτοιες ρητές διατυπώσεις.

Το Δημόσιο συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες!! Συντήρησης του Ελληνικού, ενώ όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ!!!!

Η υπάρχουσα διοίκηση του Ελληνικού (η Διοίκηση της Α.Ε Ελληνικό που πρόσφατα διόρισε μάλιστα το Δ.Σ. και τον Πρόεδρό της) θα λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του Ταμείου ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και θα εκτελεί τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτήν.

Αυτή η εντολή μπορεί να λυθεί μόνο και αποκλειστικά, με την αξιοποίηση του Ελληνικού από το Ταμείο, μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου (Ουσιαστικά της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων).

Και όταν λέμε αξιοποίηση Ελληνικού (ή άλλης Δημόσιας περιουσίας) εννοούμε πώληση ή παραχώρηση ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ δεδομένου ότι το Ταμείο μπορεί να υπερβεί Οικοδομικούς Κανόνες, Συντελεστές και ενίοτε Χωροθετήσεις κάθε είδους. Μοναδικός σκοπός και στόχος πως θα βγάλουν περισσότερα χρήματα για να τα δώσουν στις Τράπεζες-τοκογλύφους.

Περαιτέρω επειδή στην παρ. 8 αναφέρεται ότι

8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών….

Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Ταμείο…. εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η δαπάνη της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δημόσιο…..».

Εφόσον λοιπόν μετά την μεταφορά του Ελληνικού στο Ταμείο υπάρξουν δικαιώματα Τρίτων π.χ. ιδιωτών ή νομικών προσώπων, τότε το Ταμείο μπορεί ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ να τα ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙ με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ εφόσον έτσι κρίνει το Ταμείο ή όποιος αγοραστής ως αναγκαίο!

Δηλαδή θα χάσουν οι όποιοι Τρίτοι (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, άλλοι συλλογικοί ιδιοκτήτες τμημάτων του Ελληνικού) τα δικαιώματά τους αναγκαστικά μέσω απαλλοτρίωσης!

Και το εξοργιστικό είναι ότι την δαπάνη θα την καταβάλει το ΔΗΜΟΣΙΟ και όχι αυτός που θα κερδίσει από την πώληση ή την παραχώρηση δηλ. το Ταμείο.

Φωτογραφική ρύθμιση για το Ελληνικό και ενδεχομένως για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με σύνθετο ιδιοκτησιακό.

Αυτός όμως που θα αποφασίσει για το πώς θα αξιοποιηθεί το Ελληνικό (ή θα διατεθεί η υπόλοιπη δημόσια περιουσία), μπορεί τυπικά να φαίνεται πως είναι το Δ. Συμβούλιο του Ταμείου, όμως ουσιαστικά θα είναι το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

Στην παρ. 3 του άρθρου 5 αναφέρεται ρητά ότι :

«…Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή.».

Τι ακριβώς θα κάνει και ποιοι θα αποτελούν το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων; Δείτε παρακάτω.

«Αρθρο 5 παρ. 2.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υποχρεωτικά :

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου όπως π.χ. το Ελληνικό, αξιοποιούνται σύμφωνα με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων)

και στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 (αναδιάρθρωσημιας εταιρείας ή θέση της υπό εκκαθάριση).»

β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και

γ) Για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για γνωμοδότηση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Συνεπώς για ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ αξιοποίησης ή πώλησης περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου όπως το Ελληνικό, η εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ για το Δ.Σ. Αν το Δ.Σ. αποφασίσει χωρίς εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων η απόφασή του είναι άκυρη. Δεν εφαρμόζεται δηλαδή. Είναι εμφανές πως εμπιστεύονται πιο πολύ το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων απ’ότι το Δ.Σ.

Και αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν βλέπουμε από ποιους θα αποτελείται αυτό το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 4

Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.)…...

Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3 (δηλαδή από τους εκπρόσωπους των κρατών μελών της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπής).

Τι να θαυμάσει κανείς σ’αυτό το μνημείο ξενοδουλίας και υποτέλειας. Σημειώστε ότι 3 από τους 7 θα ορίζονται από τους τοκογλύφους δανειστές απευθείας!!!!

Με δεδομένο δε ότι και για τον Πρόεδρο θα υπάρξει από κοινού απόφαση, ουσιαστικά ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ οι τοκογλύφοι δανειστές θα έχουν την πλειοψηφία και θα κάνουν ότι θέλουν.

Ενδιαφέρον επίσης φαίνεται να έχει και το ότι οι 3 θα είναι εκπρόσωποι αφενός των Κρατών της Ευρωζώνης (λέγε με Γερμανία και Γαλλία) και απ’ την άλλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί όλα τα Κράτη της Ε.Ε.. Στην πράξη φαίνεται καθαρά για άλλη μια φορά ότι σε σοβαρά θέματα δεν υπάρχει ούτε λειτουργεί ενιαία η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος επειδή ούτε και έτσι είναι σίγουροι δίνουν στο Ταμείο και την νομική δυνατότητα να αλλάζει μονομερώς ακόμα και τα Καταστατικά των εταιρειών που θα του δοθούν.

Άρθρο 9

1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνολο των μετοχών περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ως προς όλες τις διατάξεις τους,….»

Έτσι αν συναντήσουν το παραμικρό εμπόδιο ή δυσκολία από το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας Ελληνικό Α.Ε. (ή των άλλων δημόσιων εταιριών) έχουν την νομική ευχέρεια να αλλάξουν το Καταστατικό της κατά τον τρόπο που τους βολεύει και να τελειώνουν. Για παράδειγμα στην ΕΥΔΑΠ, που είναι εταιρία του Δημοσίου που προβλέπεται να εκποιηθεί, εάν προβλέπονται καταστατικά πρόνοιες είτε για τους εργαζόμενούς της είτε για τους κοινωνικά και οικονομικά αδύνατους πελάτες της, με απλή απόφαση του Ταμείου μπορούν να καταργηθούν αλλάζοντας ή καταργώντας τα σχετικά καταστατικά άρθρα.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ.

1. Το Ελληνικό ως ακίνητο του Ελληνικού Δημοσίου (καθώς και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Δημόσιας Περιουσίας) , αναφέρεται στον Πίνακα των προς αποκρατικοποίηση ακινήτων του 2011 (Ελληνικό 1) και του 2012 (Ελληνικό 2).

2. Ως τέτοιο, με απλή απόφαση της Διυπουργικής ΕπιτροπήςΑναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) το Ελληνικό (καθώς και μια σειρά άλλων Δημόσιων εταιρειών) έχει μεταβιβαστεί ήδη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχήστο Ταμείο.

3.Από την στιγμή που αποφασίστηκε η μεταβίβαση του Ελληνικού και της υπόλοιπης δημόσιας περιουσίας, προς το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει αυτή την απόφαση και να το πάρει ή να τα πάρει, πίσω.

4. Το Δημόσιο παράλληλα απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επ’ αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης και συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες Συντήρησης ενώ όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν απευθείας στην Τρόϊκα.

5.Μετά την μεταφορά του Ελληνικού ή της λοιπής δημόσιας περιουσίας, στο Ταμείο τα όποια δικαιώματα Τρίτων ιδιοκτητών απαλλοτριώνονταιμε απόφαση του υπουργού εφόσον έτσι κρίνει το Ταμείο ή ο όποιος αγοραστής ως αναγκαίο. Την δαπάνη της απαλλοτρίωσης θα καταβάλει το Δημόσιο.

Επίσης σε 2 μήνες λύνονται μονομερώς από το Ταμείο και οι όποιες μισθωτικές συμβάσεις υπάρχουν στους χώρους.

6.Το Ελληνικό, αξιοποιείται σύμφωνα με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Και όταν λέμε αξιοποίηση Ελληνικού ή άλλης δημόσιας περιουσίας, σημαίνει πώληση ή παραχώρηση για κάθε χρήση χωρίς περιορισμούς. Μοναδικός και αποκλειστικός στόχος η συγκέντρωση χρημάτων για να τα δώσουν στις δανείστριες Τράπεζες-τοκογλύφους.

7. Η υπάρχουσα διοίκηση της Α.Ε Ελληνικό (ή οι αντίστοιχες Διοικήσεις των άλλων φορέων του Δημοσίου που ξεπουλιούνται), που δημιουργήθηκε για την διαχείριση του Ελληνικού, δεν θα έχει πλέον καμία ουσιαστική εξουσία ούτε θα μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε. Θα λειτουργεί-ούν πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ-ΟΙ του Ταμείου, χωρίς αμοιβή και θα εκτελεί-ούν τις οδηγίες που θα τις-τους δίνονται εγγράφως.

Αυτή η σχέση, (δηλ. η εντολή), θα τελειώσει με την πώληση ή παραχώρηση του Ελληνικού (ή της άλλης δημόσιας περιουσίας) για αξιοποίηση από το Ταμείο.

8.Για κάθε θέμα αξιοποίησης ή πώλησης του Ελληνικού και της λοιπής δημόσιας περιουσίας, τυπικά φαίνεται πως αποφασίζει το Δ.Σ. του Ταμείου. Όμως επί της ουσίας την απόφαση ορίζει η εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που είναι αναγκαστική. Αν το Δ.Σ. αποφασίσει χωρίς εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων η απόφασή του είναι άκυρη.

9. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από 7 μέλη. Οι 3 από τους 7 θα ορίζονται από τους τοκογλύφους δανειστές απευθείας ήτοι από τα Κράτη της Ευρωζώνης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δεδομένο δε ότι και για τον Πρόεδρο θα υπάρχει κοινής εμπιστοσύνης πρόσωπο, ουσιαστικά αλλά και τυπικά οι τοκογλύφοι δανειστές θα έχουν την πλειοψηφία και θα κάνουν ότι θέλουν.

10. Αν παρόλα τα παραπάνω κάτι δεν πάει καλά ή στραβώσει, το Ταμείο είτε αυτοτελώς είτε με την βοήθεια Υπουργικής απόφασης, μπορεί να τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις του ή ισχύουσες για τον υπόλοιπο λαό διατάξεις.

Ο Εφαρμοστικός Νόμος είναι μια ακραία μορφή νομικού εκτρώματος που είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα διδάσκεται στις Νομικές Σχολές ως ο ορισμός της Αντισυνταγματικής εκτροπής. Αν λειτουργούσε με βάση τις στοιχειώδεις αρχές του Νομικού μας πολιτισμού, η (έστω και Αστική) Δικαιοσύνη μας, θα μπορούσαμε να ελπίζουμε στην σύντομη κατάργηση αυτών των εμφανών αντισυνταγματικών και «παράνομων» νομοθετημάτων. Όταν όμως (όπως λέγεται και γράφεται) ακόμα και το ΣΤΕ βρίσκει συνταγματικό!!!!!! το Μνημόνιο, σε τι να ελπίζει κανείς από αυτήν την Δικαστική εξουσία;

Η μόνη δυνατότητα που φαίνεται να μένει είναι ο λαός με την μαζική του παρουσία και άρνηση υποταγής να ακυρώσει στην πράξη την εφαρμογή αυτών των ακραία αντισυνταγματικών διατάξεων που ακυρώνουν εντελώς τον όποιο ευρωπαϊκό και ελληνικό Νομικό Πολιτισμό έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα.

Πόλυς Τακόπουλος

Από την δημοσίευση του παραπάνω κειμένου, έχουν ήδη με διυπουργική απόφαση  μεταβιβαστεί στο Ταμείο
1. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε σε 30%
2. Το 35,77% των Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε 
3. Την εταιρεία Ελληνικό Α.Ε σε ποσοστό 100%
4. Την Εταιρεία ΛΑΡΚΟΑΕ.
5. Το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με τη Hochtief 
6. Το δικαίωμα του δημοσίου για παραγωγή, λειτουργία , κυκλοφορία προβολή και γενικώς διαχείριση των κρατικών λαχείων
7. Τα δικαιώματα του Δημοσίου από την εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης ραδιοσυχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας
8. Τον ΟΔΙΕ,
9. Τα δικαιώματα του Δημοσίου για την επέκταση της σύμβασης με τον ΟΠΑΠ.

10. Την εταιρία Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε , σε ποσοστό 65%

Με προχθεσινή νέα διυπουργική απόφαση μεταβιβάζονται περαιτέρω στο Ταμείο και μέσω αυτού στην Τρόϊκα, τα εξής :

1. To 23,1% του ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ,

2. To 23,3% του ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ,

3.To 27,3% της ΕΥΔΑΠ,

4. To 40% της ΕΥΑΘ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ,

5. Όλες οι συμμετοχές στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ 1,23%, ΑΛΦΑ 0,62% και Τράπεζα Πειραιώς 1,3%

6. Τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφιστάμενα και μελλοντικά, που απορρέουν από τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης:
– μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου
εταιρίας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ,
– τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ,
– τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ,
– τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ.
Το δικαίωμα του Δημοσίου που σχετίζεται με τις ακόλουθες συμβάσεις παραχώρησης, για περαιτέρω παραχώρηση, για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των εν λόγω συμβάσεων, και για έως 25 χρόνια:

– Τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ.
(Η Γέφυρα του Ρίο)

– Τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρίας
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ.

7. Τα κρατικά αεροδρόμια

8. Τα Λιμάνια ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ, ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΕ,ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ, ΒΟΛΟΥ ΑΕ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ,ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ,ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΕ,ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, σε ποσοστό 100%

9. Την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, σε ποσοστό 100%
10. Την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, (όλα τα τουριστικά φιλέτα) σε ποσοστό 100%
11.Την εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ
, σε ποσοστό 90%

12. Την Νότια Καβάλα : Τα υφιστάμενα και μελλοντικά περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, που απορρέουν από την από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε

Ασελγούν πάνω στο “πτώμα” του Δημόσιου πλούτου αφού πρώτα απαξίωσαν πλήρως κάθε έννοια “Δημόσιου”. Ακούει κανείς….. 

Πόλυς Τακόπουλος

 
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s