Αρχείο για 16/02/2012

Ανακοίνωση του Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα:

Ο ΛΑΟΣ ΜΙΛΗΣΕ! ΦΥΓΕΤΕ ΤΩΡΑ!

Συνεχίζουμε μέχρι να γκρεμίσουμε τη κυβέρνηση και τις πολιτικές που λεηλατούν το λαό και τους εργαζόμενους.

Δεν θα πληρώσουμε εμείς το χρέος τους.

Να ανατρέψουμε το βάρβαρο Μνημόνιο ΙΙ και τη δανειακή Σύμβαση.

(περισσότερα…)

Advertisement

Από τη δεκαετία του 1970, και ιδιαίτερα από αυτή του 1980 και μετά , μια νέα φάση έχει σηματοδοτηθεί και έχει τεθεί στο πολιτικό προσκήνιο για τον καπιταλισμό. H φάση αυτή, η αποκαλούμε και νεοφιλελεύθερη, αρχικά χωρίζεται σε δύο περιοχές εφαρμογής. H πρώτη από αυτές περιλαμβάνει τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρας και η δεύτερη τις υπό ανάπτυξη. Στις δεύτερες περιλαμβάνονται κυρίως χώρες της Λατινικής Αμερικής και της νοτιοανατολικής Ασίας. Καθώς στον αναπτυγμένο κόσμο η λεγόμενη αναδιάρθρωση των οικονομιών είχε αρχίσει με τη μείωση των πραγματικών μισθών, αλλά και με τη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων με την προώθηση της «ευέλικτης» εργασίας, η μείωση των εισοδημάτων καμουφλαριζόταν με την επέκταση του δανεισμού των νοικοκυριών και του δημοσίου. Στις υπό ανάπτυξη χώρες η διαδικασία αυτή έπαιρνε πιο βίαιη μορφή που σωστά έχει περιγραφεί από την Κλάιν στο «Δόγμα του σοκ».

To πέρασμα του χρόνου, και καθώς οι δυσκολίες στην απρόσκοπτη συνέχιση της καπιταλιστικής συσσώρευσης συνεχίζονταν, ήταν φανερό πως το ενδιάμεσο στάδιο του δανεισμού έφτανε στο τέλος του. Ήταν πλέον αναγκαία η διαδικασία της απόλυτης μείωσης των εισοδημάτων των εργαζόμενων, αλλά και (περισσότερα…)