Αρχείο για 03/03/2012

Ø     ΠΑΣΑ : Μια ζωντανή συλλογικότητα με τις διαφωνίες της και τις συμφωνίες της. Δεν έχει οπαδούς κοινής άποψης πλην της προσπάθειας για πραγματική δημοκρατία στα κόμματα και στην Ελλάδα. Και ίσως κάποιοι μετέχουν ή θα μετέχουν σε πραγματική ενεργητική αντίσταση. Ίσως κάποιο μέρος της, ξεγελασμένο από κόμματα του συστήματος και βολεμένους αστούς, πιστεύει ακόμα στην αποτελεσματικότητα της παθητικής αντίστασης.

Ø     Η ευγενική αντιμετώπιση μεταξύ των μετεχόντων αποτελεί τον κανόνα. Οι ελάχιστες και στιγμιαίες εξαιρέσεις τον επιβεβαιώνουν.   

Ø     Τώρα που άλλες συλλογικότητες έχουν πέσει σε κώμα ή ψυχορραγούν, η ΠΑΣΑ εξακολουθεί να ζει. Ο αρχικός στόχος δεν επιτεύχθηκε (ακόμη) αλλά δεν εγκαταλείφθηκε. Τώρα βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερος και διευρυμένος.

Ø     Απαισιοδοξία δεν χωρεί. Προδικάζει την ήττα.  

 Γ.Β.

Advertisement